Menu

banner nieuws

Sluitende zorg en opvang voor mensen met suïcidale gedachten

Tijdens een regionale bijeenkomst over de preventie van zelfmoord, ondertekenden afgelopen donderdag 18 mei zes organisaties in Zuidoost-Brabant, waaronder GGZ Oost Brabant, de intentieverklaring ketensamenwerking suïcidepreventie. Met de ondertekening willen de organisaties formeel bevestigen dat zij zorgvuldig en intensief samenwerken in de zorg rondom mensen met suïcidale gedachten en gedrag.

Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord
In Nederland maken jaarlijks bijna 1900 mensen een einde aan hun leven. Ruim 100.000 mensen doen een poging en veel meer mensen denken wel eens dat zelfmoord de enige uitweg is om onder de last van hun problemen uit te komen. Sinds september vorig jaar hebben meer dan 15 (lokale) partijen in onze regio zich verbonden om samen te werken aan het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. Het project Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord is daarmee één van de 7 landelijke proefregio’s in Nederland, die deel uitmaken van het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113 Zelfmoordpreventie.

Intentieverklaring  ketensamenwerking
Op 18 mei ontmoetten hulpverleners, verwijzers, ervaringsdeskundigen en andere betrokken partijen rond zelfmoordpreventie elkaar. Daar spraken zij over hoe de preventie en zorg rond mensen met suïcidale gedachten en gedrag beter op elkaar kunnen afstemmen. De leden van de stuurgroep project ‘Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord’ ondertekenden een intentieverklaring  met afspraken om die samenwerking nog beter te regelen en verder uit te bouwen. Alle andere aanwezigen werden uitgenodigd om zich ook aan deze keten van samenwerking te verbinden.

Landelijke campagne ‘De vraag van je leven’
Op 15 mei startte 113 Zelfmoordpreventie ook met het tweede deel van de landelijke preventiecampagne ‘De vraag van je leven’. Met deze campagne willen zij het taboe over zelfmoord doorbreken en erop wijzen dat je terecht kunt voor hulp bij 113 Zelfmoordpreventie of hulp in je buurt. Meer informatie op www.113.nl

Ga naar boven

Achtergrond-blauw