Menu

banner nieuws

 

De Raad van Bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de toekomstige huisvesting van woon- en werkvoorziening (WWA) De Beemden op zorglandgoed Coudewater. De bewoners zullen voor een periode van 3 tot 5 jaar verhuizen naar de verblijfsvoorziening Emma op zorglandgoed Coudewater. Bestuurder Fred Pijls: “Deze herhuisvesting is de beste optie in het licht van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van deze specialistische zorg voor deze specifieke cliëntengroep.”

De verhuizing is gepland in het najaar doch uiterlijk 1 januari 2018. Dan zal ook de poli van Autisme verhuizen van Oss naar de locatie Emma. Hiermee kan de zorgcontinuïteit (vanwege de beschikbaarheid van een multidisciplinair behandelteam) verder worden verbeterd en wordt het eenvoudiger om de op- en afschaling van behandeling en begeleiding adequaat te organiseren, dichtbij de mensen die deze zorg nodig hebben.

De herhuisvesting is nodig omdat de huidige voorziening niet meer voldoet aan de eisen, die de organisatie stelt aan de leef- en behandelomgeving voor deze specifieke cliëntendoelgroep met een specialistische zorgvraag op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS).  

Zorgverplaatsing Coudewater

Het voorgenomen besluit staat los van het project ‘Zorgverplaatsing van Coudewater naar de regio’ en de afbouw van verblijfplaatsen op landgoed Coudewater. Zoals bekend verhuizen de bewoners van verblijfsvoorziening De Vonder medio 2018 naar de locatie Burgemeester De Kuyperlaan in Veghel. Met de bewoners van de andere woningen op Coudewater zijn inmiddels op maat afspraken gemaakt, die passen bij hun specialistische zorgvraag en behandelplan.

Bij vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Vivianne Viguurs, communicatiemanager bereikbaar via T 06 – 10551130.

Bron     : Communicatie
Datum  : 24 mei 2017

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw