Menu

banner nieuws

Thema: Boeren, Burgers en Buitenlui

Locatie:

Landgoed Coudewater
voormalig klooster Mariënwater
Berlicumseweg 8
Rosmalen

- Open op zondag 10 september van 11.00 tot 17.00 uur.
- Om 11.00, 13.00 en 15.00 uur rondleiding over het landgoed. Start en einde bij ‘de Boerderij’, Peter de Gorterstraat 7.

Het Landgoed Coudewater is sinds 1870 in gebruik als psychiatrische inrichting. Het landhuis, dat in de huidige vorm een 19e-eeuwse architectuur vertoont, is gelegen in een zeer fraai park in landschapsstijl. Het gebouw is het restant van het middeleeuwse klooster Mariënwater dat hier omstreeks 1437 werd gesticht. Dit is nog zichtbaar in de middeleeuwse kelders, kaarsnissen in de muren en de oude kapconstructie in het midden van het landhuis, daterend uit 1513.

Het was een dubbelklooster van birgittijnen en birgittinessen en dus zowel voor mannelijke als vrouwelijke religieuzen bestemd. Na de overgave van de stad ‘s-Hertogenbosch in 1629 aan de Republiek werden ook de buiten de stad gelegen kloosters onteigend. Ook het klooster Mariënwater werd verlaten. Hierna werd het middeleeuwse klooster verbouwd tot particulier landhuis. Nadat de inrichting Coudewater op het landgoed was gevestigd, werd de verpleging van de patiënten in handen gelegd van de Orde van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse (België). Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd een nieuw klooster en een Mariakapel op het terrein gebouwd naar ontwerp van de Haarlemse architect Jos Bekkers.

 Bron: communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw