Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant en VGZ gaan de komende jaren inzetten op Zinnige Zorg: betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. Daarvoor hebben beide partijen eind 2017 een meerjarencontract getekend. GGZ Oost Brabant is de tweede GGZ-instelling die in een meerjarige samenwerking met VGZ gaat werken aan Zinnige Zorg. VGZ contracteerde eerder al een aantal ziekenhuizen op deze wijze: een meerjarenafspraak met de focus op Zinnige Zorg. Ziekenhuizen als Bernhoven, Radboud UMC, Catharina Ziekenhuis en Maastricht Universitair Medisch Centrum, gingen de GGZ-instellingen voor.

GGZ Oost Brabant werkt aan Zinnige Zorg door vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, echt te luisteren naar de cliënt en de zorg soms anders te organiseren rondom de cliënt en die beter passend bij diens situatie te laten zijn. Dat leidt zo nodig tot aanpassingen in de zorgketen. Ook is het cruciaal om eerlijk te zijn over de bijdrage die geestelijke gezondheidszorg levert aan de gezondheid van de cliënt en laat GGZ Oost Brabant de patiënt meebeslissen over de keuze en de wijze van behandeling. De cliënt krijgt daarmee een actieve rol in zijn of haar behandeling en de zorgverlener krijgt de tijd om daarbij goed te ondersteunen. GGZ Oost Brabant heeft de overtuiging dat hierdoor andere en minder interventies nodig zijn en de kwaliteit van zorg beter wordt.

Bestuursvoorzitter Oscar Dekker van GGZ Oost Brabant: “We willen ons zorgaanbod aanpassen en vanuit innovatie blijvend door ontwikkelen. We hebben de ambitie dat we hierdoor samen betere zorg kunnen leveren en tegelijkertijd minder financiële middelen nodig hebben, op termijn. Dit leidt tot een betere gezondheid en lagere kosten voor onze cliënten. Zo houden we de zorg in Nederland betaalbaar”.

Ook VGZ divisievoorzitter Zorg Marjo Vissers is enthousiast: “De Zinnige Zorgbeweging van VGZ begint echt voeten aan de grond te krijgen. Na tien ziekenhuizen zien we nu ook binnen de GGZ mooie samenwerking rondom zinnige zorg ontstaan.”

VGZ en GGZ Oost Brabant werken samen aan het programma Samen Beter met elkaar en de betrokken ketenpartners waarbij ze elkaar inspireren en van elkaar leren. In het programma worden, met de professional in the lead, ideeën ingebracht en geïmplementeerd die bijdragen aan betere zorg voor de cliënt.

Bron: Raad van Bestuur

Ga naar boven

Achtergrond-blauw