Menu

banner nieuws

Nieuw initiatief vanuit zorgvernieuwingsproject Samen Beter

Banner Samen beter

Het eerder herkennen en bespreekbaar maken van de effecten van een behandeling draagt bij aan het verkorten hiervan en het voorkomt ‘heen en weer’ verwijzingen, waardoor een cliënt korter specialistische GGZ nodig heeft. Dit - vanuit Samen Beter gestarte initiatief ‘vroegsignalering’ - draagt bij aan zinnige zorg.

Dit betekent dat we een kwaliteitsslag kunnen maken en de doorstroom verbeteren, door vroeg in de behandeling expliciet met de cliënt stil te staan en te bespreken wat we van elkaar verwachten”, vertelt Linda Willems, GZ-psycholoog. “Om zo het juiste effect te hebben op de behandeling en regelmatig met elkaar hierop te evalueren. Maar minstens zo belangrijk is dat we met elkaar stil staan waarom we cliënten, die weinig effect bereiken met hun behandeling, moeilijk kunnen loslaten.

Samen Beter
GGZ Oost Brabant tekende in 2017 een meerjarenovereenkomst met VGZ om de komende jaren in te zetten op Zinnige Zorg: betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. Bestuursvoorzitter Oscar Dekker: “We werken aan Zinnige Zorg door echt te luisteren naar de cliënt, mede daardoor vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, en de zorg rondom de cliënt anders te organiseren en die beter passend bij diens situatie te laten zijn. Dat doen wij niet alleen, maar samen met ketenpartners en natuurlijk de cliënt zelf.”

Samen Beter is het programma dat GGZ Oost Brabant heeft ingezet om op vernieuwende wijze betere zorg voor cliënten te realiseren. Binnen de eerste fase van het programma worden een zevental initiatieven geïmplementeerd. Eerder dit jaar startte vanuit dit programma als eerste initiatief de inzet van een transferverpleegkundige, die een cliënt begeleidt bij de overplaatsing van een opname-afdeling naar een andere opname- of verblijfsplek bij een ketenpartner, buiten GGZ Oost Brabant.

Voor nadere informatie: Vivianne Viguurs, manager communicatie M 06-10551130

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw