Menu

banner nieuws

Als één van de eerste GGZ-instellingen in Nederland gaat GGZ Oost Brabant over op Horizontaal Toezicht, wat zich richt op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om de rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te borgen.

De term Horizontaal Toezicht is nieuw en binnen de GGZ-sector nog niet heel bekend (wel al in ziekenhuizen). Bij GGZ Oost Brabant is het een logisch vervolg op een aantal projecten en processen die al enkele jaren lopen (zoals Gezond Registreren, Samen Beter en Zorgcontrol).

Vooruit denken
“Met het invoeren van Horizontaal Toezicht laten we de controle van de zorguitgaven niet meer over aan de zorgverzekeraars, maar doen we die controle zelf,” vertelt projectleider Saskia Welting. “Zo hebben we alles in eigen hand, hebben we geen controles achteraf, zullen de administratieve lasten langzaam maar zeker gaan verminderen en kunnen we vooruit gaan denken in plaats van terug kijken.”

Onlangs presenteerden GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit GGZ Oost Brabant neemt bestuursvoorzitter Oscar Dekker deel in de landelijke stuurgroep en directeur Financiën & Control Stefan de Kort in de landelijke projectgroep. Welting: Wij willen meehelpen en meedenken over hoe we de GGZ-zorg betaalbaar kunnen houden, zonder in te leveren op de kwaliteit. Ook willen we onze ervaringen, vragen en opmerkingen delen met andere GGZ-instellingen.”

Bron: FInanciën en Control

Ga naar boven

Achtergrond-blauw