Menu

banner nieuws

Herstelvisie past uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap

PSO 1 van 1 small

Foto: Marianne Holleman neemt het certificaat in ontvangst uit handen van Yuri Starrenburg

Onlangs bereikte GGZ Oost Brabant Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! ‘Trede 2’ betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Directeur HR&D Marianne Holleman: “We dagen onszelf uit om te denken in mogelijkheden, een gedachte die naadloos aansluit op onze Herstelvisie die leidend is voor de hulp en zorg die wij bieden aan onze cliënten. Herstellen is vooral kijken naar wat nog wèl kan en uit ervaring weten we dat werk cruciaal is voor herstel. De Herstelvisie past daarom uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap, en daarom zetten we er ook actief op in. Het behalen van Trede 2 betekent dat onze inzet ook gezien wordt. We gaan natuurlijk door voor Trede 3!”

PSO-audit
We werken al jaren samen met sociale partners als IBN, Atlant en de Weener Groep en er zijn inmiddels tientallen medewerkers aan het werk met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers is aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.” 

Tijdens de PSO-audit is meerdere malen ter sprake gekomen dat medewerkers uit deze doelgroepen gelijk behandeld worden als reguliere medewerkers. Zo doen zij mee aan werkoverleggen, jaargesprekken en teamuitjes; is extra begeleiding nodig dan kan dat via trajectbegeleiders van GGZ Oost Brabant en via externe werkbegeleiders van o.a. Weener en IBN.

Inclusief werkgeverschap
Bestuurder Yuri Starrenburg van PSO-Nederland overhandigde het PSO-certificaat aan Marianne Holleman. Hij nodigde GGZ Oost Brabant meteen uit om binnenkort deel te nemen aan de klantenraad van PSO-Nederland.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat GGZ Oost Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw