Menu

banner nieuws

MijnGGZOostBrabant: eigen regie, extra service en gemak

Vanaf 1 maart 2019 is MijnGGZOostBrabant beschikbaar voor cliënten (12 jaar en ouder) die daar gebruik van willen maken. In dit portaal vinden zij persoonlijke informatie die van belang is voor hun behandeling en herstel. GGZ Oost Brabant sorteert hiermee voor op de datum 1 januari 2020; dan moet in Nederland iedereen die dat wil kunnen beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), gevuld met relevante gezondheidsgegevens.

Het portaal biedt mensen die in behandeling zijn bij GGZ Oost Brabant extra service en gemak en meer regie, als aanvulling op de gesprekken met behandelaren. Cliënten kunnen veilig inloggen en vragenlijsten invullen, werken met online behandelmodules (ehealth), in de agenda hun geplande afspraken zien en eventueel maken, onderdelen uit hun dossier (waaronder het medicatie-overzicht) nalezen en berichten sturen naar hun behandelaren. Als zij naasten aan willen wijzen die mee mogen kijken in (delen van) hun portaal, dan kan dat met de participatieknop.

GGZ Oost Brabant realiseert dit portaal in nauwe samenwerking met EPD-leverancier NEXUS Nederland en ICT-bedrijf Turn2Media.

Herstelondersteunend
Het cliëntenportaal past bij de herstelondersteunende zorg die GGZ Oost Brabant biedt. Door zelf te beschikken over informatie en zelf actief aan de slag te gaan kunnen cliënten zich beter voorbereiden op het gesprek met hun behandelaar en samen bespreken welke zorg het beste bij hen past. Zo draagt het portaal ook bij aan meer transparantie, goede communicatie en ‘Samen beslissen’.

Cocreatie en ontwikkeling
Tijdens het ontwerp van het cliëntenportaal werkten cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, behandelaren en ICT- en communicatiemedewerkers 2,5 jaar samen in focusgroepen en de pioniersgroep. Tijdens de drie maanden durende pilotperiode participeerden cliënten van de behandelaars uit de pioniersgroep. In het portaal zelf hebben gebruikers de mogelijkheid om feedback te geven.

Na 1 maart gaat de ontwikkeling van het portaal door en worden fasegewijs meer functies toegevoegd. Zo komt vanaf september 2019 de voortgangsrapportage (decursus) beschikbaar en er wordt gewerkt aan de mogelijkheid dat cliënten kunnen reageren op en samen werken in documenten.

Ga naar boven

Achtergrond-blauw