Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant heeft kennis genomen van de berichten in de media waarin staat dat de ouders van het 19-jarig meisje Ximena een klacht hebben ingediend of gaan indienen tegen de beslissing van de officier van justitie om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen GGZ Oost Brabant. 

GGZ Oost Brabant heeft vernomen, dat de ouders van het 19-jarig meisje Ximena eind 2018 aangifte hebben gedaan tegen een aan de instelling verbonden psycholoog en tegen de instelling zelf.
De officier van justitie heeft echter besloten geen strafrechtelijk onderzoek tegen GGZ-Oost Brabant en de psycholoog in te stellen.

Uit de media begrijpt GGZ Oost Brabant dat de ouders nu bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een klacht hebben ingediend of gaan indienen tegen deze beslissing van de officier van justitie.
Het Hof zal vervolgens beslissen of de officier van justitie al dan niet een opsporingsonderzoek moet instellen. Wij wachten die beslissing af en kunnen en willen niet daarop vooruitlopen.

GGZ Oost Brabant betreurt het dat een zo jong iemand besloten heeft uit het leven te stappen. Over de inhoud van een ziektebeeld en een behandeling kan en mag GGZ Oost Brabant geen mededelingen doen. Immers, ook na de dood van een cliënte is een behandelaar en een instelling gehouden aan het in de Nederlandse wet verankerde beroepsgeheim. Ook in deze situatie is dat zo en zijn nu geen redenen daar van af te wijken.

GGZ Oost Brabant heeft na het overlijden van Ximena overleg gehad met de ouders. Daarnaast hebben de ouders een verzoek ingediend om het dossier in te mogen zien. Op dat verzoek kan GGZ Oost Brabant vanwege het beroepsgeheim niet ingaan. GGZ Oost Brabant heeft altijd open gestaan voor een open dialoog met ouders en blijft daarvoor beschikbaar. Zij begrijpt ook dat het verlies van een kind voor ouders onmetelijk groot is.

Bron: communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw