Menu

banner nieuws

We blikken terug op een geslaagde Andersdag. Ruim 375 belangstellenden bezochten deze dag die in het teken stond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Een wet waar veel medewerkers in de GGZ mee te maken krijgen en dus een logische keuze als thema van de Andersdag. 

Foto Wim Roefs 7402Gastheren op de dag waren Henk Hanegraaf, psychiater en geneesheer-directeur, en ervaringsdeskundige Robert Pols. De aanwezigen werden welkom geheten door de Raad van Bestuur, Fred Pijls en Anne-Marie Schram. Anne-Marie vertelde o.a. over de mooie zorg die gegeven wordt door betrokken en bevlogen medewerkers die zij ontmoette tijdens haar tour die zij samen met Fred maakte door het werkgebied.

Hier vind je een terugblik, een beeldverslag en de presentaties. 

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw