Menu

banner nieuws

De Raad van Bestuur heeft het besluit genomen dat GGZ Oost Brabant op dit moment geen huurcontract kan sluiten voor de 18 appartementen in het project De Valuwe in Cuijk. Voorlopig blijven de woonvoorzieningen Paapje en d`n Tip bestaan.

De ValuweWe betreuren dit ten zeerste, in eerste instantie voor onze cliënten en medewerkers die in deze appartementen zouden gaan wonen en werken. Daarnaast ook voor de samenwerking met Dichterbij en Mooiland.

De financier – de gemeente Oss als centrumgemeente voor de regio Noord Oost, waaronder de gemeente Cuijk valt – is er niet in geslaagd om voor de voor ons gestelde deadline van Mooiland een tarief voor de zorg aan te bieden dat de kostprijs dekt én duurzaam is. Afgelopen maanden is in gezamenlijkheid veelvuldig gesproken over de gereduceerde tarieven voor deze intensieve zorg, omdat ze de zorgkosten niet dekken. Ondanks verschillende overleggen en bedachte oplossingsrichtingen is het op deze termijn niet gelukt om tot overeenstemming te komen.

Op dit moment vinden er verkenningen plaats hoe en of beschermd wonen in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg in de toekomst vormgegeven kan worden. Samen met cliënten van d`n Tip, het Paapje, hun familie en naasten gaan we ons ten uiterste inspannen om te komen tot een toekomstgericht, passend alternatief en daarbij actief ondersteunen en faciliteren om een passend zorgaanbod te vinden.

Bron: Raad van Bestuur

Ga naar boven

Achtergrond-blauw