Menu

banner nieuws

Vanaf vandaag neemt GGZ Oost Brabant de nieuwe webapplicatie MijnZelfie in gebruik. Ook voor cliënten met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking is het medisch dossier nu digitaal toegankelijk. De zorginnovatie is in co-creatie ontwikkeld door GGZ Oost Brabant en ecd-leverancier NEXUS-Nederland.

MijnZelfie figuurtje met katMijnZelfie geeft - als onderdeel van het cliëntenportaal MijnGGZOostBrabant en het Elektronisch Patiënten Dossier - een visueel overzicht van de situatie van de cliënt, zodat de behandeling daarbij kan aansluiten. GZ-psycholoog Esmay Haacke is een van de ontwikkelaars van MijnZelfie: “Er is vaak sprake van problemen met de zelfredzaamheid en/of het adaptief vermogen. Om te komen tot herstel en een goede kwaliteit van leven, moet in de diagnostiek, behandeling en begeleiding met meer zaken rekening worden gehouden dan enkel de psychiatrische diagnose, zoals: de verstandelijke beperking, emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, wensen op andere levensgebieden en de lichamelijke gezondheid. MijnZelfie helpt de cliënt én de hulpverlener om naar alle aspecten te kijken, in plaats van enkel te focussen op de psychiatrische stoornis.”

Alle voor de behandeling en begeleiding relevante aspecten worden visueel in kaart gebracht. In MijnZelfie is informatie te zien over bijvoorbeeld iemands wensen, omgeving, contactpersonen, lichamelijke gezondheid, behandeldoelen en emotionele ontwikkeling. De behandelaar of coördinator vult deze onderdelen met de cliënt in.

“De userinterface is volledig opnieuw ontworpen om deze gebruikersgroep optimaal te kunnen betrekken bij hun behandeling. Er is hierbij de nadruk gelegd op een volledig visuele weergave van het dossier samen met een overzichtelijke lay-out en weinig tekst,” aldus Dymph Labbé, Pre-Sales Consultant NEXUS Nederland.

De webapplicatie is volledig geïntegreerd in het cliëntportaal MijnGGZOostBrabant. Hierdoor vormen alle registraties direct onderdeel van het Elektronisch-cliënten dossier. De cliënt kan de applicatie zowel zelfstandig gebruiken, als gezamenlijk met de behandelaar en/of sociale netwerk. De toepassing gaat zowel vooraf, tijdens als na het behandeltraject worden ingezet.

Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie van GGZ Oost Brabant biedt diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een lager emotioneel ontwikkelingsniveau.

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw