Menu

banner nieuws

Het in de zomer vastgestelde Lange Termijn Huisvesting Perspectief voor Huize Padua is in de afgelopen periode uitgewerkt tot een concept gebiedsvisie voor het levendig landgoed. Op 24 november is deze gepresenteerd in een thema-avond aan de gemeenteraad van Boekel.

googlemapsIn de gebiedsvisie wordt gekeken naar de cultuurhistorie van het gebied en naar thema’s als verkeer en parkeren, water, groen, monumenten, et cetera. Kernpunten in de visie zijn de bijzondere positie die Huize Padua inneemt in de regio, onder andere vanwege de cultuurhistorie. Verder dat Huize Padua nadrukkelijk onderdeel wil zijn van de gemeenschap door het terrein breder open te stellen en actief samenwerkingen aan te gaan. En dat er in hoge mate aandacht is voor het implementeren van technologische en sociale innovaties op allerlei gebieden.

Het vinden van de juiste balans

Op basis van analyses is een landschappelijk raamwerk voor het landgoed voorgesteld en zijn ‘bouwvelden’ aangegeven. Op deze velden kunnen gebouwen worden gerealiseerd in bepaalde sferen. Deze sferen worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk raamwerk zorgen samen voor een rustig beeld en eenheid op het landgoed. GGZ Oost Brabant vindt een juiste balans tussen gebouwen en park belangrijk in relatie tot enerzijds de gewenste levendigheid op het terrein, en anderzijds in relatie tot een veilige en prikkelarme leefomgeving met een dorpse uitstraling. 

Input opgehaald

Tijdens de themabijeenkomst op 24 november hebben we onze plannen gepresenteerd, vragen van de raad beantwoord en input opgehaald. De komende periode wordt de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt om in de gemeenteraadsvergadering van maart 2021 te kunnen vaststellen.  

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw