Menu

banner nieuws

Triple C illVoor mensen die naast hun psychische kwetsbaarheid of middelengebruik ook een verstandelijke of sociaal-emotionele beperking hebben, is het een uitdaging om de juiste zorg te vinden. Om hen goed te kunnen ondersteunen heeft GGZ Oost Brabant het afgelopen jaar de Triple C-methodiek geïmplementeerd op Huize Padua, afdeling Langdurig Intensief Verblijf. “We zijn er erg enthousiast over en behalen er goede resultaten mee”, vertelt Lianne Verbruggen, klinisch psycholoog en directeur behandelzaken Huize Padua.

De Triple C-methodiek staat voor Cliënt-Competentie-Coach en is afkomstig uit de VG (Verstandelijk gehandicapt) sector. Een methodiek waar we kennis mee hebben gemaakt via het Centrum voor Consultatie en Expertise en Asvz (een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking). “Het draait erom dat je onvoorwaardelijk naast je cliënten gaat staan en ze coacht bij het ontwikkelen van competenties, die hun leven betekenis geven”, aldus Lianne. Agogisch werker Pieter van den Broek vult aan: “De bewoners van LIV ondersteunen we vooral bij het creëren van een gezonde leefomgeving, waarin zij succeservaringen opdoen, werken aan perspectief en probleemgedrag zoveel mogelijk beperken. Met Triple C lukt het om negatieve patronen te doorbreken.”

Onderdeel van Triple C is dat je anders kijkt naar probleemgedrag. “Waar je voorheen iemand na een incident bijvoorbeeld sancties oplegde, ga je nu meer in gesprek”, aldus Pieter. Dat maakt ook volgens Lianne een groot verschil. “Wij overvragen onze cliënten nog te vaak, juist dat leidt tot frustratie en conflict. De Triple C-methodiek zorgt dat er meer wordt aangesloten bij de onderliggende behoefte en niet bij het gedrag, dat er een vaste dagplanning mogelijk is en meer rust.”

Sinds november 2019 draaien alle bewoners mee in een vast dagprogramma: ontbijten, kamers opruimen, werken, koken, eten, afwassen en ontspannen. “Het voelt vooral goed voor mensen dat de dagen een doel hebben’, vertelt Lianne. Deze vaste structuur werpt zijn vruchten af. “De cliënten zijn minder overprikkeld, er is meer rust en de sfeer is er beter door geworden. Het is fijn dat we onze cliënten met deze methodiek nog meer kunnen helpen.”

Ga naar boven

Achtergrond-blauw