Menu

banner nieuws

PSO logo trede 02 Sociaal ondernemen PSO keurmerk

Twee jaar na de eerste certificering behaalde GGZ Oost Brabant onlangs de hercertificering op Trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

‘Trede 2’ betekent een ruim bovengemiddelde prestatie als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij GGZ Oost Brabant (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Miloe van SprangDirecteur HR & Development Miloe van Sprang-Roegies is daar trots op: “De Herstelvisie die leidend is voor de hulp en zorg die wij bieden aan cliënten, past uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap. Kijk vooral naar wat wél kan, dat is ons uitgangspunt in alle facetten van ons werk. Zo bouwen we samen aan een gezonde, plezierige werkomgeving voor iedere medewerker. De hercertificering van PSO Trede 2 betekent dat die inzet gezien wordt.”

Samen met sociale partners
GGZ Oost Brabant werkt al jaren samen met sociale partners als IBN, Senzer en de Weener Groep en er zijn inmiddels tientallen medewerkers aan het werk met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers is aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de PSO-audit is meerdere malen ter sprake gekomen dat we medewerkers uit deze doelgroepen gelijk behandelen als reguliere medewerkers. Zo doen zij mee aan werkoverleggen, jaargesprekken en teamuitjes; is extra begeleiding nodig dan kan dat via onze eigen trajectbegeleiders en via externe werkbegeleiders van o.a. Weener en IBN.

TNO keurmerk
De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat GGZ Oost Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Ga naar boven

Achtergrond-blauw