Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant staat op de eerste plaats van de ggz-instellingen van Brabant op de eHealthmeetlat, een onafhankelijk onderzoek van Zorgbelang Brabant | Zeeland naar de digitale diensten van zorgverleners.

ehealthmeetlatZorgbelang Brabant | Zeeland legde in 2020 ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsen en VVT-organisaties (verpleeg-, verzorg- en thuiszorginstelling) langs de eHealthmeetlat. In het onderzoek is gekeken welke zorgaanbieder het meest vooruitstrevend is in het aanbieden van eHealth-basisdiensten:
- digitale gemaksdiensten: bijvoorbeeld online een herhaalrecept aanvragen, een afspraak maken en toegang tot het dossier
- behandeling op afstand: bijvoorbeeld e-consult, beeldschermzorg en het gebruik van apps voor behandeling en informatie
- online informatie: zoals het gebruik van websites, social media en apps voor informatie over gezondheid en zorg.

Cliëntenportaal MijnGGZOostBrabant
Merijn van der Zalm, directeur ICT, vertelde tijdens zijn pitch trots te zijn op de ontwikkelingen van het cliëntenportaal MijnGGZOostBrabant. “Inmiddels maakt bijna dertig procent van onze cliënten er gebruik van. Bij de start in voorjaar 2019 waren reeds functies aanwezig als dossierinzage, afspraken maken en inzien, klantcontact, vragenlijsten invullen en eHealth-modules. De FRITS-campagne, om behandelaren bewust te maken van de wijze van rapporteren, fungeerde al meerdere malen als good practice voor andere instellingen. Aan het portaal zijn de afgelopen maanden steeds nieuwe functies toegevoegd, zoals MijnZelfie, herhaalrecepten, de Kijksluiter en de GGZ appwijzer. Zo blijven we steeds doorontwikkelen en zorgen we ervoor dat de cliënten het portaal actief gebruiken.”

Lees hier meer: https://ehealthmeetlat.nl/

Ga naar boven

Achtergrond-blauw