Menu

banner nieuws

Het tv-programma Pointer (KRO-NCRV) van gisteravond ging over hokjesdenken in de psychiatrie.

De redactie volgt Nina, die op zoek is naar passende hulp voor haar complexe zorgvraag en daarbij dringend specialistische GGZ-hulp nodig heeft. In deze uitzending komt ook GGZ Oost Brabant voor. Het is ons dagelijks werk om antwoord te vinden op de vraag hoe mensen met zulke complexe vragen de best passende zorg op de juiste plek kunnen krijgen.

We betreuren het dat Nina zo lang op zoek is geweest naar deze plek.

Pointer schetst het beeld dat het Nina niet lukt om in behandeling te komen, omdat ze vanwege meerdere diagnoses niet de juiste zorginstelling kan vinden. (Zeer) complexe psychiatrie hoort thuis in de geïntegreerde specialistische ggz-instellingen. Dit zijn instellingen die ook een crisisdienst en meerdere ambulante behandelingen en opname-mogelijkheden hebben, juist voor deze (zeer) complexe zorgvragen. Voor de crisisdienstfunctie werken we in een specifieke regio o.a. in verband met aanrijtijden. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze van de ambulancedienst of brandweer.

Geïntegreerde aanpak

In de periode dat Nina haar zorgvraag stelde, werkten we mogelijk als instellingen nog onvoldoende samen. Inmiddels kennen we in Oost-Brabant regionale overlegtafels, waar meerdere zorgprofessionals van meerdere specialistische GGZ instellingen volgens een geïntegreerde aanpak samen de zorg vorm geven en doorverwijzen naar de best passende zorginstelling. Dat kan bijvoorbeeld de crisisbehandeling zijn bij de ene instelling en vervolgens specialistische behandeling bij een netwerkpartner. Deze zorgafstemming gebeurt uiteraard nooit zonder de toestemming van de cliënt zelf!

Daarbij speelt ons parten dat in Nederland slechts ongeveer 25 van de kleine tweeduizend GGZ-instellingen deze crisisdienstfunctie uitvoeren. In de overige GGZ-instellingen werken hoog opgeleide zorgverleners die niet participeren in deze crisisdiensten. Daardoor komt de zorg voor deze complexe, meervoudige zorg met grote crisisgevoeligheid op de schouders van een relatief kleine groep zorgexperts. Deze wetenschap biedt perspectief voor een oplossingsrichting en kan mogelijk bijdragen aan het voorkomen van (te) complexe zorgvragen.  

Heb je n.a.v. deze uitzending behoefte om met iemand te praten?
Neem dan contact op met MIND Korrelatie via mindkorrelatie.nl of 0900 - 1450.

Bron: Communicatie, Vivianne Viguurs manager communicatie M 0610551130


 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw