Menu

banner nieuws

 

Verhalenkonvooi Samenwerking politie 2Zoals Ernie en Martijn in het vorige artikel vertelden, hebben de vele ontmoetingen tussen hulpverleners op rustige momenten ervoor gezorgd dat we nu snel kunnen schakelen bij acute nood. “Bij de politie weten ze dat ze direct moeten uitrukken als wij vragen om assistentie op de HIC”, vertelt Martijn. “Wij zijn intern dan al tot het uiterste opgeschaald. De politie is op de hoogte van die stappen, dus de centralist hoeft geen aanvullende vragen meer te stellen.” Ook bij planbare escalatie werken politie en GGZ in Oss soepel samen. “Als een cliënt aankondigt dat hij zich met geweld gaat verzetten tegen zijn verplichte medicatie en er dus een actieve (be)dreiging jegens medewerkers wordt geuit, geven we van tevoren door aan de politie wanneer we de interventie gaan uitvoeren. Zij zorgen er dan voor dat er iemand in de buurt is. Dat geeft ons een gerust gevoel. Zo kunnen we voorkomen dat situaties uit de hand lopen en bij strafbare feiten tegen medewerkers direct reageren.”

Naar het bureau

Andersom schieten medewerkers van de crisisdienst ook weleens te hulp op het politiebureau. “Laatst had de politie in Oss een verwarde man ingesloten”, vertelt Ernie. “Het zou voor onnodig veel stress zorgen als hij in de ambulance naar ons moest voor een beoordeling. Dus zijn wij naar het bureau gegaan”, verklaart Ernie. “Ook toen de politie in Den Bosch een bekende van ons had opgepakt, stapte een medewerker van Oss in de auto. De cliënt zag een vertrouwd gezicht en ontspande, wij wisten wat hij nodig had. Daardoor was de situatie sneller onder controle.” Ook over beoordelingen in de SPOR (de onderzoeksruimte voor spoedeisende psychiatrie) bij GGZ Oost Brabant zijn goede afspraken gemaakt. “Aanvankelijk heerste het idee dat de politie hier mensen aan ons kon overdragen, maar dat is niet zo! Pas als wij besluiten dat iemand moet worden opgenomen, kan de politie in overleg met de crisisdienst afschalen. Vinden wij een opname niet nodig, dan regelen we eventueel een (vervolg)contact met de persoon in kwestie en is de politie weer aan zet voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.”

Anoniem aangifte doen

Ook over het doen van aangifte door medewerkers is uitgebreid met de politie gesproken, onder andere tijdens een themamiddag over ons nieuwe aangiftebeleid. “We hebben toen ook stilgestaan bij de wens van medewerkers om anoniem aangifte te kunnen doen”, vertelt Martijn. “Daar zitten namelijk nog steeds wat haken en ogen aan. Het is nu wel mogelijk om de aangifte op naam van de leidinggevende te zetten, of op die van Arno van Uden, onze nieuwe Coördinator Aangifte, maar meestal moet je als slachtoffer toch ook zelf een getuigenverklaring afleggen. Daarnaast is het sowieso heel moeilijk om anoniem te blijven: een cliënt kan jouw naam immers gewoon uit zijn EPD halen, want hij heeft het recht om te weten wie bij zijn behandeling betrokken is. En je naam staat ook op je personeelspas. De politie wees ons daarnaast op ons gedrag op social media: denk goed na wat je daar openbaar maakt over je privésituatie. Op die manier kun je jezelf beschermen.”

Blijven investeren

Ernie merkt dat de netwerkpsychiatrie in onze regio steeds meer vorm krijgt. “We zitten allemaal in de in de ‘wat-kan-wel’-stand, dat maakt het werk leuker en effectiever. Maar de samenwerking is ook kwetsbaar. De privacyregels zijn streng, we mogen niet zomaar alle informatie over cliënten delen. Als de wet wordt aangescherpt en we zouden door de AVG worden teruggefloten, kan die bereidheid om een stapje extra te zetten, verdwijnen. Dat zou enorm zonde zijn, want ik vind dit echt een mooie ontwikkeling.” De wisselingen in personeel – ook bij de politie – zijn eveneens een kritische succesfactor. “Het maakt dat we constant moeten blijven investeren in nieuwe relaties. Er is veel winst te behalen als we medewerkers langer kunnen blijven boeien en binden. Dat heeft wat mij betreft hoge prioriteit.”

Ga naar boven

Achtergrond-blauw