Menu

banner nieuws

Emma voorzijdeWanneer er sprake is van autisme én bijkomende psychiatrische problemen kiezen wij voor integratie van zorg voor deze cliëntengroep binnen ons regionale zorgaanbod van volwassenenzorg of GGZ in de wijk.

De klinische voorziening Emma op de locatie Rosmalen wordt verder ingericht als een specialistische voorziening voor mensen met ASS en co-morbide problematiek, waarbij langdurende intensieve klinische begeleiding en zorg nodig is. Vooruitlopend op de verhuizing van Emma naar Huize Padua is al verbinding gelegd met het zorgaanbod op Huize Padua. Autismezorg valt onder de directie van Huize Padua.

We blijven zorgdragen voor het behoud en doorontwikkeling van de noodzakelijke expertise voor mensen met autisme en co-morbide problematiek zowel klinisch als ambulant.

Dit betekent dat:

- GGZ Oost Brabant vanaf 1 januari 2022 stopt met het zorgaanbod voor volwassenen binnen de polikliniek ASS op de locatie Rosmalen.

- De kliniek Emma in Rosmalen blijft bestaan. Hier kunnen mensen met autisme en co-morbiditeit die op alle leefgebieden vastlopen, worden opgenomen voor
  behandeling met verblijf. Het gaat hier over het algemeen over langdurige zorg binnen de wet langdurige zorg.

- Binnen Kind&Jeugd de lijn ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme) blijft bestaan.

- We binnen volwassenzorg diagnostiek naar autisme blijven doen. Ook blijven we co-morbide klachten van cliënten met autisme behandelen
   (bijv. traumabehandeling, angststoornis). Vaak zal dat zijn samen met een netwerkaanbieder die expertise heeft op de begeleiding van cliënten met autisme.
   Waarbij wij als SGGZ dan diagnostiek en behandeling bieden voor de co-morbide klachten en de netwerkpartner de begeleiding van autisme.

- Mensen met de enkelvoudige hoofddiagnose autisme worden verwezen naar onze netwerkpartners in de regio met deze generalistische expertise.

- Cliënten die momenteel in zorg zijn en hun behandeling kunnen afronden voor 1 januari 2022 dat kunnen doen op de huidige plek.
   Lukt dit niet voor die datum, dan zorgen we voor een ‘warme overdracht’ naar een opvolgende behandelplek.

Bron: Raad van Bestuur

Ga naar boven

Achtergrond-blauw