Menu

banner nieuws

Digitale Poli werkbezoekDat constateerde de Raad van Bestuur afgelopen week tijdens een online, internationaal werkbezoek met behandelaren, zorgmedewerkers en programmaleider.

Bestuurders Anne-Marie Schram en Fred Pijls complimenteerden het team tijdens het digitale werkbezoek: “Al pionierend en volledig online hebben jullie deze poli, met een volledig programma voor specialistische ggz, neergezet.”

In de groeicijfers van de afgelopen 18 maanden zien we een positieve trend, die leidt tot:

  • • een toenemend aantal tevreden cliënten
  • • snelle doorlooptijden van wachtfases
  • • significante afname van klachten en
  • • korte behandelduur binnen een financieel positief kader.
  • • gelijke effectiviteit ten opzichte van face to face contacten.

Keuzevrijheid en kortere wachttijd

Het team van klinisch psycholoog en programmaleider Nathan Bachrach ziet met name mensen met angst-, dwang- en stemmingsproblematiek (65%), persoonlijkheidsproblematiek (19%) en trauma (13%). “Bij de verwijzing van de huisarts kunnen zij direct kiezen voor een 100% online behandeling. Ook bij een verwijzing voor face to face behandeling kunnen cliënten– bijvoorbeeld vanwege de kortere wachttijd – alsnog kiezen voor de Digitale poli.”
Uit de evaluatie onder cliënten komen als sterke kanten naar voren: behandeling vanuit thuis in een vertrouwde omgeving, oefenen met verandering daar waar verandering plaats dient te vinden, mensen stellen zich makkelijk open voor behandeling, het is gemakkelijker om de omgeving van de cliënt erbij te betrekken, de afspraken zijn gemakkelijker inpasbaar in de privé-situatie (geen reizen) en er is meer zicht op de persoonlijke situatie van de cliënt.

Goed teamgevoel en hoge tevredenheid
Het team van de Digitale poli bestaat uit onder meer een psychiater, basis-, GZ- en klinisch psychologen, ervaringsdeskundigen, een trajectbegeleider, en een eigen secretariaat. Daarnaast werkt er een supportmedewerker die cliënten digitaal op weg helpt (met beeldbellen, het cliëntenportaal MijnGGZOostBrabant en het ehealthportaal). Bachrach: “Deze functie verlaagt de drempel en verhoogt de toegang tot deze vorm van zorg.” In 2022 groeit het team door van 5 naar 7 fte. Op medewerkers-tevredenheid scoort het team een 7,9; dit heeft onder meer te maken heeft met het thuis kunnen werken (er werken medewerkers vanuit Nederland, Thailand, Mexico en Curaçao), geen reistijd, korte lijnen en het teamgevoel.

Doorontwikkeling

Als doorontwikkelingsmogelijkheden die nu voorliggen noemt Bachrach: datagestuurd werken, werken met virtual reality, online groepstherapie, uitbreiding van het diagnostiekaanbod, het herstelondersteunend werken en de uitbreiding en doorontwikkeling van het behandelaanbod.

 

Meer weten over de Digitale poli van GGZ Oost Brabant

Ga naar boven

Achtergrond-blauw