Menu

banner nieuws

Onder de indruk zijn na de serious game ‘1 uur in de bijstand’… Het zelf, met een VR-bril, levensecht ondergaan hoe heftig een psychose is… Zomaar een greep uit het diverse programma waar werkgevers en professionals uit het sociaal domein uit de regio Helmond-De Peel vandaag aan deelnamen tijdens de praktijkdag 'Koppen weer bij elkaar'. Vanuit het thema ‘werken werkt voor psychisch kwetsbaren’ waren er - naast deze twee ‘levensechte’ onderdelen - diverse workshops en presentaties door experts en ervaringsdeskundigen.  Organisatoren GGZ Oost Brabant, Senzer, UWV, de gemeenten in Helmond-De Peel zijn blij met de hoge opkomst van ruim 150 aanwezigen, hieruit blijkt hoeveel belangstelling er is voor dit belangrijke en actuele thema.

Plenaire deel in kapel Willibrordhaeghe Praktijkdag Koppen weer bij elkaarDe aanwezige professionals konden in drie rondes deelnemen aan interactieve workshops en informatieve lezingen vanuit diverse invalshoeken. Zoals: Psychische gezondheid van statushouders, Autisme vanuit een praktijkgerichte blik en Van Wajonger naar medewerker. Daarnaast was er uitleg en intervisie over de dienstverlening van de verschillende partners op het gebied van psychische kwetsbaarheid en werk.

Sterk door werk

Deze praktijkdag maakt deel uit van de activiteiten van het regionale convenant ‘Sterk door Werk’. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen die hier geen last van hebben. Terwijl ook bekend is dat werken het herstel kan bevorderen. Werk zorgt voor structuur, voldoening en een grotere sociaal-maatschappelijke deelname. Maar het is niet vanzelfsprekend dat mensen met een psychische kwetsbaarheid een baan houden of gemakkelijk weer werk vinden. Daarnaast ervaren werkgevers nu een drempel om mensen in dienst te nemen waarbij op voorhand een psychische kwetsbaarheid bekend is. Er bestaan stigma’s, taboes en schaamte omtrent psychische kwetsbaarheid. De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, UWV, GGZ Oost Brabant en Senzer hebben in het convenant afspraken gemaakt om met doelgerichte acties de werkkansen van psychisch kwetsbare mensen te verbeteren en werkgevers zo te helpen aan kundig en betrokken personeel.

Bron: Senzer

Ga naar boven

Achtergrond-blauw