Menu

banner nieuws

Vanuit eigen kracht en expertise anticipeert GGZ Oost Brabant op de veranderende zorgvraag van haar cliënten en ketenpartners door haar specialistische GGZ anders, slimmer en nog meer in de wijk te organiseren.

En daarbij hield de organisatie in 2013 niet alleen haar financiën op orde; de werkwijze werd vorige week ruimschoots bekroond met meerdere prijzen waarbij het cliëntperspectief de boventoon voert, zoals de IGZ Veiligheidsprijs 2014 en de Gastvrijheidsprijs met sterren.

Hoe en met welke resultaten de organisatie dat in het afgelopen anderhalf jaar realiseerde, brengt een speciale interactieve Link-uitgave in beeld.

Trots op GGZ Oost Brabant 
“De kroon op het werk van al onze medewerkers die zich iedere dag keihard inzetten voor onze cliënten, zijn uiteraard de vier prestigieuze cliënt-gerelateerde prijzen die wij afgelopen week in de wacht sleepten,” zegt de trotse bestuursvoorzitter Oscar Dekker. Het juryrapport van de IGZ Veiligheidsprijs typeert GGZ Oost Brabant als ‘… een organisatie waar de cliënt daadwerkelijk centraal staat; waar de cliënt echt op gelijkwaardig niveau betrokken is bij alle aspecten van het veiligheidsmanagement. Een  voorbeeld voor de hele sector.’  Dekker vertelt vol trots: “Anders dan anderen hebben we de afgelopen periode laten zien dat we menslievende, veilige zorg zijn blijven leveren ondanks de pittige bezuinigingsopgaaf die zo’n honderd medewerkers direct heeft geraakt.”

Collega-bestuurder Fred Pijls vult aan : “Wendbaar meebewegen met de externe ontwikkelingen zorgt voor continuïteit van de veilige, menslievende zorg waar GGZ Oost Brabant voor staat en biedt zowel cliënt als medewerker toekomstperspectief. Samen met ketenpartners gaan we vanuit eigen kracht en expertise de naderende transities door.”

Resultaten
Voorbeelden van wat we in ons verzorgingsgebied versneld realiseerden zijn o.a. 11 multidisciplinaire FACT-teams voor volwassenen en jeugd in de wijk en Acute Zorg Teams. Verder ligt de ambulantisering en het afbouwen van klinische capaciteit (bedden)  op schema en realiseerde GGZ Oost Brabant in 2013 specialistische GGZ in netwerken rond de cliënt zoals de geheugenpoli met ziekenhuis Bernhoven, het Centrum voor Eetstoornissen en poli's voor mensen met hersenletsel samen met revalidatiecentra Blixembosch en Tolbrug.

Pijls: “Hoe snel de wereld om ons heen verandert, werd duidelijk in het najaar van 2013. Toen bleek dat de extra bezuinigingen in de GGZ ook onze organisatie extra zouden raken. Dankzij onze krachtige koers vanuit onze meerjarenstrategie 2012-2015 ‘Bevlogen realiseren’ en anticiperende bedrijfsvoering  sloten we 2013 met een mooi positief resultaat af.”

Bron: communicatie
Datum: 27 juni 2014

Ga naar boven

Achtergrond-blauw