Menu

banner nieuws

Hanneke en Ramona zijn de eersten die de nieuwe opleiding Ervaringsdeskundige geestelijke gezondheidszorg succesvol hebben doorlopen. Zij kregen hun certificaat uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst bij ROC de Leijgraaf in Veghel. De Leijgraaf heeft de topmodule Ervaringsdeskundige opgezet in samenwerking met GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg krijgt ervaringsdeskundigheid in toenemende mate een duidelijke positie binnen het herstelproces van mensen met psychiatrische problemen. ‘Het is al jarenlang een trend om cliënten meer te betrekken bij behandeling en ondersteuning’, vertelt Hans Leeijen van ROC de Leijgraaf. ‘Ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg, krijgen een plek binnen hulpverleningsteams. Juist vanwege de ervaring met hun eigen herstelproces in het verleden weten ze hoe belangrijk het is om de stem van de cliënt niet uit het oog te verliezen’.

‘Dat gegeven maakte dat GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel en ROC elkaar vier jaar geleden ook echt vonden met als gezamenlijk doel meer ervaringsdeskundigheid binnen de instellingen te waarborgen, in het bijzonder op de werkvloer’, aldus Anne-Marie Eeftink van Reinier van Arkel.

MBO-opleiding en Topmodule tegelijkertijd
Studenten van de ‘Opleiding tot Ervaringsdeskundige’ volgen een mbo-opleiding Verpleegkundige (4-jarig) of Maatschappelijke Zorg (3-jarig) en daarnaast de extra module Ervaringsdeskundige. Om ze op deze pittige combinatie voor te bereiden is er de cursus ‘Werken met eigen ervaring’. Ook is er een uitgebreid voortraject waarin de student kennismaakt met de opleiding, het inzetten van de eigen ervaring en het beroep van verpleegkundige en begeleider.
ROC de Leijgraaf verzorgt het schoolgebonden gedeelte van de topmodule ervaringsdeskundigheid en er zijn leerwerkplekken of leerlingplaatsen bij GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel.

Eerste twee gecertificeerden
Hanneke en Ramona zijn de eerste twee gecertificeerden. Ramona werkt inmiddels als woonbegeleider bij Reinier van Arkel en Hanneke hoopt de volledige opleiding in juni af te ronden en wil daarna dolgraag aan de slag als verpleegkundige met ervaringsdeskundigheid. Ondertussen zijn er 15 leerlingen die de volledige opleiding tot ervaringsdeskundige volgen en twee studenten die enkel aan de topmodule deelnemen. De topmodule is ook is beschikbaar voor hulpverleners die al werkzaam zijn binnen de GGZ en zelf ervaring hebben als cliënt.

De afgestudeerden kunnen aan de slag bij GGZ-organisaties als ervaringsdeskundige, verpleegkundige of als medewerker volwassenenwerk.

Bron: ROC de Leijgraaf, Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant

Ga naar boven

Achtergrond-blauw