Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant beschouwt de zorg voor mensen die suïcidaal gedrag vertonen als een belangrijk speerpunt. Daarom volgen alle cliëntgebonden medewerkers in het eerste half jaar van 2015 daarvoor een training.

De training is gebaseerd op de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (kortweg suicidepreventie). Deze landelijke richtlijn is een verzameling van concrete aanbevelingen om te komen tot een goede diagnose en een verantwoorde behandeling van mensen die worstelen met suïcidale gedachten en/of een suïcidepoging deden.

De richtlijn is opgesteld door psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen en bedoeld voor alle cliëntgebonden medewerkers. Het doel van de training is om het thema suïcidaliteit voor hulpverleners meer toegankelijk te maken, beter te hanteren en daardoor gemakkelijker te bespreken.

De trainingen beslaat twee dagdelen. Van januari tot en met juni 2015 volgen de medewerkers de cursus, daarna vindt een jaarlijkse herhaling plaats. Binnen GGZ Oost Brabant vindt sinds 2011 een dergelijke scholing over suïcidepreventie plaats, nu is de training breed opengesteld voor alle cliëntgebonden medewerkers.

Lees hier onder ook het interview met trainer Piet Selten en deelnemer Larissa Cloudt

Ga naar boven

Achtergrond-blauw