Menu

banner nieuws

foto Carlijn vd Heijden op CW1Excellente Zorg (EZ) begint met een excellente werkomgeving! Verschillende afdelingen van GGZ Oost Brabant (op Coudewater) zijn bezig met concrete verbetertrajecten op en rond de afdeling. Collega Carlijn van der Heijden, verpleegkundige op de Beemden, ging eind vorig jaar op studiereis naar Chicago, waar ze een kijkje nam in het Magnet Hospital om in de praktijk te kunnen zien én te ervaren wat Excellente Zorg kan betekenen. Carlijn bezoekt momenteel de teams op Coudewater om haar reiservaringen en opgedane kennis te delen.

Opvallend in Amerika

“Ik was voornamelijk benieuwd naar juist de kleine en praktische dingen die ze in Amerika anders doen om zo efficiënt en cliëntgericht te werken. Amerikanen die hebben echt alles uitgedacht. Zo worden de medicijnen daar op de PAAZ afdeling heel nauwkeurig beheerd in een grote medicijnkast die in een speciale efficiënt ingerichte medicijnruimte staat. Een goed voorbeeld voor onze medicijnruimte op de Beemden, die we nu beter hebben ingedeeld. Opvallend in het Magnet hospital was ook dat er scorebladen op de afdeling hingen waarop positieve beoordelingen van cliënten stonden: goed dat kleine successen ook worden gevierd.” 

Reacties collega’s

Carlijn heeft haar reiservaringen inmiddels gedeeld op De Vonder (rood en geel), de Beemden, WWA de Boerderij, bij het LZW-team van Coudewater en met afgevaardigden van de Cliëntenraad. Bezoeken aan de overige afdelingen van de Vonder en de Activiteiten Begeleiding staan nog op de planning en daarbij hoopt ze dat Excellente zorg in de toekomst ook zal overslaan naar de andere locaties van GGZ Oost Brabant.

Tijdens haar rondgang ontvangt Carlijn enthousiaste reacties: “Collega’s vinden wat ik daar heb gezien interessant. Bijvoorbeeld dat ze in Amerika structureel tevredenheidsenquetes onder cliënten houden en dat successen zowel op de afdeling als daarbuiten worden gedeeld. Verbeteringen op de ene afdeling voeren ze organisatiebreed door. Amerikaanse verpleegkundigen hebben passie voor hun vak en dragen dit uit. Dat zouden wij ook meer mogen doen. Er is ook bewondering voor dat daar weinig medicatiefouten worden gemaakt dankzij het medicatiesysteem. En er is in Amerika zeker sprake van streven naar efficiency, bijvoorbeeld dat kamers op dezelfde wijze zijn ingericht, zodat elke medewerker uit de voeten kan en alles goed kan vinden.”

“Anderzijds blijven collega’s ook wel kritisch over de Amerikaanse aanpak van Excellente zorg. Zij vinden het bijvoorbeeld te ver gaan dat Amerikaanse patiënten elk kwartier worden gecontroleerd of het wel goed met ze gaat, omdat de wet en de verzekeraars dit eisen.”

Excellente zorg zichtbaar maatwerk

“Ik zie dat efficiënt werken ook terugkomt binnen de verbeterprojecten Excellente zorg. Zo is het team van LZW bewust kantoorloos aan het werken om zo zoveel mogelijk tijd direct aan hun cliënten te besteden. Excellente zorg leeft steeds meer. Het geeft een boost aan je werk en het heeft resultaat. Op de Beemden zijn wij bezig met het verbeteren van de relatie met de hoofdbehandelaar. Doordat je ermee bezig bent, creëer je bewustwording en dat is al een goede start. We hebben ook heel praktisch de bereikbaarheid van personeel aangepakt: we hebben nu een centrale telefoon geïnstalleerd. Cliënten kunnen ons bellen als ze even niet weten waar we zijn. Daar maken ze gretig gebruik van.”

“Ik hoop van harte dat de Excellente zorg aanpak blijft en overwaait naar ander locaties. Omdat je juist de dingen ‘op de vloer aanpakt’, dus doordat initiatieven echt vanuit de medewerkers zelf komen en afdelingsgericht zijn, worden resultaten snel zicht- en merkbaar. Het is maatwerk dat van ‘bottom up’ komt.”

Bron: Carlijn van der Heijden, de Beemden 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw