Menu

banner nieuws

De ondernemingsraad van GGZ Oost Brabant laat het jaarverslag 2014 ‘de lucht in’: dit keer verschijnt het verslag uitsluitend in digitale vorm. Met de titel Samenspel doet de OR verslag van de werkzaamheden van vorig jaar en neemt een voorzet op thema’s die in de nabije toekomst gaan spelen, zoals participatie en de verkiezingen.

Ballonnen

De OR streeft er elk jaar naar om een toegankelijk en leesbaar jaarverslag te maken, aan de hand van een thema. Dit jaar is dat het strategische schaakspel. 

De keuze om dit jaar het verslag uitsluitend digitaal te verspreiden heeft enerzijds te maken met kostenbewustzijn en anderzijds met de tijdsgeest. Steeds vaker is digitale communicatie de leidraad, wat overigens voor de OR altijd gepaard gaat met de wens om ‘live’ met elkaar in verbinding te blijven en in gesprek te gaan.

In het jaarverslag vind je o.a. een interview met diverse OR-leden en een overzicht van de advies- en instemmingsaanvragen en initiatiefvoorstellen.  Lees het jaarverslag >> 

Bron: OR

Ga naar boven

Achtergrond-blauw