Menu

banner nieuws

Samenwerking Coöperatie A59 krijgt concreet vorm

Kaartje A59 webMet de ondertekening van een gezamenlijk contract met Raet hebben vijf Brabantse GGZ-organisaties een volgende concrete stap gezet in hun samenwerking binnen de Coöperatie A59. HR- & salarisleverancier Raet faciliteert de coöperatieleden GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Reinier van Arkel groep en De Viersprong op het gebied van personeels- en salarisadministratie. Binnen deze vijf organisaties werken in totaal ruim 7.500 medewerkers aan goede specialistische GGZ voor inwoners van Brabant, die wonen in de regio’s langs de A59.  

Met dit contract is een behoorlijke kostenbesparing voor de gezamenlijke organisaties gerealiseerd en zijn mogelijkheden gecreëerd voor kwaliteitsverbetering. Het contract bevat ook een SLA (Service Level Agreement) met scherpe afspraken over de dienstverlening en fungeert als basis voor afspraken in het kader van informatieveiligheid.

Over de Coöperatie A59
GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel groep, de Viersprong en GGZ Westelijk Noord-Brabant bekrachtigden op 5 november 2014 hun nauwere samenwerking ‘A59’. De oprichting van de ‘A59 Coöperatief’ was daarmee een feit. “Het doel van de coöperatie is de kwaliteit te verbeteren en kosten te verminderen ten gunste van cliënten. De organisaties kiezen bewust voor een niet vrijblijvende vorm van samenwerken. Dat betekent dat op de gekozen thema’s gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt maar met behoud van profiel en eigenheid van iedere organisatie,” aldus Fred Pijls, bestuurder van GGZ Oost Brabant en voorzitter van het coöperatiebestuur.

Bij de oprichting van de Coöperatie eind 2014 hebben de organisaties besloten om intensief te gaan samenwerken op verschillende thema's zoals: opleiding & onderzoek & e-learning, facilitaire zaken & inkoop van goederen en diensten en salaris- & personeelsadministratie.

Bergen op Zoom/Breda/Tilburg/’s-Hertogenbosch/Rosmalen
Juli 2015

Ga naar boven

Achtergrond-blauw