Menu

banner nieuws

Unieke samenwerking GGZ Oost Brabant tegen somberheid bij jongeren

De komende twee weken komen internationale experts en ketenpartners in Oss en in Utrecht bijeen om te praten over een gezamenlijke, samenhangende aanpak tegen somberheid bij jongeren. Met een internationale expertmeeting en studiedag willen GGZ Oost Brabant en Trimbos de behandeling van depressie bij jongeren en adolescenten een extra impuls geven.

GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in onderzoek en (vroegtijdige) behandeling van depressie bij jeugd en hoopt op deze manier bij te dragen aan de verdere verbetering van zorg voor deze doelgroep.
Zo’n vijftien tophoogleraren uit heel de wereld komen naar Utrecht om een onderzoeksagenda op te stellen voor de komende jaren. Daarnaast organiseren zij een nationale studiedag vrijdag 27 november- in Oss voor schoolpsychologen en maatschappelijk werkers met als uiteindelijk doel betere zorg aan jongeren te bieden.

Stemmingsklachten gerelateerd aan suïcide
Stemmingsklachten bij jongeren komen veel voor en worden vaak niet herkend. Deze jongeren hebben weinig zelfvertrouwen, zijn vaker geïrriteerd, presteren minder goed op school en laten frequenter sociale problemen zien. Daarnaast zijn stemmingsklachten gerelateerd aan suïcidale klachten. In Oss is het percentage jongeren dat een hoog risico loopt om een angststoornis of depressie te krijgen zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek is gebleken dat vroegtijdig signaleren erg belangrijk is om de verdere ontwikkeling van ernstige psychische klachten te voorkomen.

Vroegtijdig aanpakken
Om depressieve klachten vroegtijdig samen met middelbare scholen te signaleren en aan te pakken, en een ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid bij jongeren te stimuleren is het STORM-project in het leven geroepen.

In het project wordt onderzocht op welke wijze bovenstaande zaken het meest effectief georganiseerd kunnen worden zodat deze kennis (inter)nationaal gedeeld kan worden. Het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds), is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant, GGD, regionale scholen, schoolmaatschappelijk werk, Indigo, Radboud Universiteit en het Trimbos Instituut, en wordt ondersteund door de gemeente Oss. Zowel het project als de (keten)samenwerking zijn uniek in Nederland waardoor de regio Oss als voorbeeld fungeert voor het tijdig signaleren en behandelen van stemmingsklachten bij jongeren.

Screening van jongeren op school
Het STORM-project richt zich op jongeren tussen de 11 en 15 jaar in de regio Brabant-Noordoost, Maasland, Uden en Veghel. Binnen het project worden jongeren in de tweede klas door middel van vragenlijsten gescreend op stemmingsklachten. Hierdoor wordt inzichtelijk welke leerlingenverhoogde klachten hebben en een risico op somberheid. Zij krijgen een interventie aangeboden.

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw