Menu

banner nieuws

Logo Verwarde Personen websiteHet tij keren via één integraal plan van aanpak 

Gistermiddag hebben de drie werkgroepen van het Project Ketensamenwerking rond verwarde personen en acute situaties in Oost-Brabant hun opbrengst tot nu toe met elkaar gedeeld. Dat gebeurde tijdens een invitational conference in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. De bijna vijftig samenwerkende organisaties uit Oost-Brabant willen samen een einde maken aan de verkokering van hun dienstverlening met als doel betere opvang en hulp aan verwarde mensen die zich veelal in acute situaties bevinden.

Tijdens een afsluitende conferentie komend voorjaar waarvoor de minister van VWS is uitgenodigd, zullen de samenwerkingspartners hun Oost-Brabantse integrale plan presenteren met de concrete ketenaanpak zodat  in de nabije toekomst steeds minder verwarde mensen ‘buiten de boot vallen’. Binnenkort start in Eindhoven een pilot en met een psycholance, een speciale ambulance voor mensen met psychische problemen.

Het tij keren
Het aantal incidenten met verwarde personen neemt toe. Ook zorgen verwarde personen voor steeds grotere problemen en lijkt het alsof ze buiten de reguliere (psychische) zorg vallen. Om het tij te keren werken sinds juli 2015 verschillende partijen in Brabant samen om deze problematiek en acute situaties het hoofd te bieden. Dit zijn: Openbaar Ministerie, politie, 40 gemeenten in Oost Brabant, regionaal ambulance vervoer, Reinier van Arkel, Novadic Kentron, GGZ Oost Brabant en GGZe.  Naast een bestuurlijke stuurgroep, buigen  professionals uit al deze organisaties zich in werkgroepen over  drie sprecifieke thema’s: Triage en acute opvang, Vervoer en Preventieve en persoonsgerichte aanpak.

Tussenresultaten melden,  inzicht/kennisdelen en elkaar beter leren kennen
In het bijzijn van de projectleider  van het Landelijk aanjaagteam, die een toelichting gaf op de landelijke ontwikkelingen deelde donderdagmiddag Roel Hermanides van Novadic Kentron best practises met name op het gebied van verslavingszorg, ging gastheer en burgemeester Jan Pommer in op de bestuurlijke uitdagingen in zijn regio en stond politiechef Albert van de Wetering stil bij het feitelijke probleem in Oost-Brabant.  Niet alleen tijdens deze inivitational conference, maar juist ook door werkbezoeken aan o.m. de gemeente Den Haag wordt goed gekeken naar en geleerd van best practises in het land. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld binnen de werkgroepen en vertaald naar de Oost-Brabantse situatie. Bruikbare werkwijzen komen straks terug in het gezamenlijke Plan van aanpak. De conference had ook tot doel elkaars rol en domein (nog) beter te leren kennen.

Meer achtergrondinformatie over het Project in het interview met Marie-Louise van der Kruis, bestuurder Reinier van Arkel en Jan Pommer, burgemeester Sint-Michielsgestel  Dit artikel vindt u hier en mag met bronvermelding worden overgenomen.

Landelijk aanjaagteam
Eind juni 2015 zijn de hoofdlijnen van het plan van aanpak verwarde personen door het kabinet gepresenteerd. Doel is dat alle verwarde personen die in beeld komen een op hun specifieke behoefte afgestemde persoonlijke aanpak krijgen. Ook moeten alle belemmeringen op landelijk niveau in kaart zijn gebracht en waar mogelijk opgelost. Het plan van aanpak en de inzet van het aanjaagteam moeten ertoe leiden dat gemeenten, voor zover dat nog niet het geval is, in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen. Hierbij zijn de gemeenten vrij in de manier waarop zij dat invullen. Het aanjaagteam krijgt vanuit het veld input.

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw