Menu

banner nieuws

“Complimenten aan het team, het is een wereld van verschil,” zegt teamleider Henri Raaijmakers bij de evaluatie van het kantoorloos werken op Eikenheuvel 5/6.

Deze voorziening van GGZ Oost Brabant valt onder het cluster Lvb-P specialistische zorg op Huize Padua. Hier verblijven cliënten met complexe problematiek; een verwevenheid van psychiatrische problematiek en een (lichte) verstandelijke beperking. In het voorjaar van 2015 stapten zij over naar kantoorloos werken. Ruim een jaar daarna zijn er tijdens een afsluitende bijeenkomst lovende woorden en wordt nieuwsgierig gevraagd: welke andere afdelingen gaan óók kantoorloos werken?

Herstelondersteunende zorg
Geen aparte verpleegpost meer, maar een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor team en cliënten met de benaming ‘Ons Plein’. Rondom de gezamenlijke ruimte zijn voldoende kleinere kamers waar een vertrouwelijk gesprek kan plaatsvinden.

“In een kantoor trek je je als medewerker terug en dan zit de cliënt alleen,” aldus Henri Raaijmakers. “Ons Plein heeft het gevoel, de warmte en de sfeer van een huiskamer. Er is voor de cliënten geen drempel meer om een verpleegkundige aan te spreken, er is meer nabijheid en contact. Het bevordert ook de veiligheid.” Volgens hem komt deze andere manier van werken de sfeer, samenwerking en gelijkwaardigheid ten goede tussen cliënt en hulpverlener. De herstelondersteunende zorg die GGZ Oost Brabant wil geven komt zo goed tot zijn recht.

Post its evaluatieAS

Onderzoeksresultaten
Bij de start in 2015 is afgesproken dat op drie momenten (vooraf, tussentijds en bij afsluiting van het project) metingen zouden worden gehouden. Het doel hiervan was om te meten of kantoorloos werken ook daadwerkelijk een (positief) effect heeft. Zo zijn ondermeer spiegelgesprekken gehouden om de beleving en mening van cliënten te horen. De eindconclusie is dat het kantoorloos werken voor een veiliger gevoel heeft gezorgd bij cliënten. Zij voelen nabijheid, zich gehoord en respect in bejegening, een positieve uitkomst!

De vragenlijst die is uitgezet onder medewerkers geeft op 8 van de 9 uitgevraagde items een positieve score (denk aan: geïnformeerd zijn, toegerust zijn, gevoel van veiligheid, samenwerking met cliënten, vroegsignalering).

Van voorbereiding tot afronding project
De overstap naar kantoorloos werken is voorbereid door een breed samengestelde projectgroep. Cliënten, een lid van de Familieraad, een ervaringsdeskundige en het team van Eikenheuvel 5/6 zijn erbij betrokken. Een geplande verbouwing gaf de mogelijkheid om de bestaande voorziening anders in te richten. Werkbezoeken elders in het land gaven een meer concreet beeld aan de plannen. Toen de verbouwing eenmaal achter de rug was, zorgden de dagelijkse, later wekelijkse en nog weer later maandelijkse evaluaties voor een goede overgang. Met de evaluatiebijeenkomst is het project afgesloten en is kantoorloos werken nu de vanzelfsprekende manier van werken.

Bron: Communicatie
Datum: 18 juli 2016

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw