Menu

banner nieuws

Logo Verwarde Personen“Van de straat tot een behandelplan op maat”

Veertig gemeenten in Oost Brabant, 4 zorginstellingen (GGZ Oost Brabant, GGzE, Reinier van Arkel en verslavingszorg), GGD, RAV, OM en Politie werken binnen anderhalf jaar binnen één gezamenlijke, sluitende ketenaanpak voor het vinden, vervoeren, opvangen en behandelen van verwarde personen in hun regio. Niemand mag meer tussen wal en schip vallen. Iedere verwarde persoon krijgt een humane behandeling en een passend behandelplan. Dit besloten de partijen op een conferentie eind vorige week in Sint-Michielsgestel.

De conferentie met de titel Verward… en dan? markeert de start van de uitvoeringsfase.
“De tijd van plannen maken is voorbij, nu is het tijd om aan de slag te gaan en ze te realiseren,” zegt Marie-Louise van der Kruis, bestuurder bij Reinier van Arkel en voorzitter van de stuurgroep. “Kleinschalig zoeken in de wijken en tegelijk regionaal alles goed organiseren, dat is de sleutel”, vindt Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel en stuurgroeplid namens de veertig gemeenten.

Organisatie
De partijen roepen een projectorganisatie in het leven om de invoering te begeleiden. Dit team gaat onder leiding van een projectmanager en los van alle organisaties werken aan een snelle invoering bij alle betrokken partijen. Naar verwachting is dit anderhalf jaar. Verder bestaat het team uit inhoudsdeskundigen en communicatiemensen. De projectgroep rapporteert aan een stuurgroep met bestuurders en directieleden van de betrokken organisaties. Ervaringsdeskundigen -mensen die in het verleden verward zijn geweest- zullen advies geven bij de implementatie.

“We lossen het samen op”
In de planfase waren al acht uitgangspunten geformuleerd. “We lossen het samen op” is het algemene principe; elke partij neemt zijn verantwoordelijkheid vanuit de eigen expertise.
Iedere organisatie doet waar ze goed in is, maar wel in verbinding met andere hulpverleners in de keten ten dienste van het welzijn van de verwarde mens. Zo brengt de GGZ de triage naar voren in het hulpproces, blijft de RAV de hoofdaannemer in het vervoer, zet de politie zich vooral in voor de veiligheid van alle betrokkenen en grijpt ze in op het moment dat er sprake is van strafbare feiten, en dit in nauwe afstemming met het OM. Vanzelfsprekend ligt de procesregie bij de gemeente die de balans bewaakt tussen zorg en veiligheid. Ook voor de GGD en andere (welzijns)organisaties zien betrokken ketenpartners een ondersteunende rol, die nog verder mag worden versterkt.

Werkwijze
Verder gaan de gemeenschappelijke meldkamers met één werkproces werken, en ook voor de opvang gaan de huisartsenposten en de spoedeisende hulp volgens eenzelfde proces werken. RAV, zorginstellingen en politie gaan sluitende afspraken maken voor acuut en gepland vervoer. Er komt een vast aantal opvanglocaties die volgens een zelfde werkproces gaan werken. De ‘achterdeur’ van deze opvanglocaties wordt geregeld, zowel ambulant als klinisch. De veiligheidshuizen gaan bij complexe gevallen dezelfde op- en afschalingsmethode hanteren en ook ZSM -het lik op stuk beleid van justitie- hanteert deze werkwijze. De gemeenten gaan met de wijkteams de regie ter hand nemen. De partijen tekenden allen voor deze aanpak.

Toenemend probleem
De politie luidde eerder deze week de noodklok vanwege de verontrustende toename van het aantal verwarde personen op straat. Het aantal meldingen steeg de afgelopen vijf jaar met 65%. De politie wil verwarde personen niet langer vervoeren en in een politiecel opsluiten. Na een geslaagde implementatie van deze ‘ketenaanpak’ is dat ook niet meer nodig. “Van de straat tot een behandeplan op maat”, vat Jan Pommer de aanpak samen. “En met de verwarde persoon zo veel mogelijk zelf in de regie”, stelt Marie-Louise van der Kruis.

Bron: Communicatie

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw