Lees het blog van bestuurder Fred Pijls op Linkedin:

"Enerzijds lokaal en regionaal verankerd, anderzijds bovenregionaal georganiseerd om kennis te kunnen blijven bundelen.Hoe ga je als grote zorgorganisatie om met dit dilemma?”

Bron: Communicatie