Menu

banner nieuws

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft 11 oktober de Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Zoals bekend heeft GGZ Oost Brabant ervoor gekozen om de zorg te verplaatsen naar andere locaties in de regio. Met het oog daarop is het noodzakelijk een toekomstperspectief voor het landgoed te schetsen. Onzekerheden in de markt en in de zorg, behoefte aan flexibiliteit, voldoende zekerheid voor marktpartijen, maar ook borging van de kwaliteit van het landgoed maken nu een structuurvisie noodzakelijk. Hierin staan reële opties voor de toekomst.

Uitnodigend, richtinggevend en kaderstellend
De structuurvisie moet inspireren: ze nodigt uit tot herontwikkelen en maakt veel mogelijk. Ze spreekt wel een voorkeur uit: ze geeft richting. Ook geeft deze kaders aan voor: beleid, milieuaspecten en waarden. De structuurvisie is dan ook inspirerend, richtinggevend en kader stellend. Het beleidsdocument geeft houvast aan eigenaren, ontwikkelaars, bewoners, gebruikers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden bij de herontwikkeling van het landgoed.

Geen asielzoekerscentrum
In de voorbereiding van de structuurvisie was sprake van een asielzoekerscentrum (AZC) op Landgoed Coudewater. Voor maximaal 800 asielzoekers en voor de duur van maximaal 15 jaar. Op 10 oktober 2016 heeft het COA aangegeven dat er geen behoefte meer is aan een AZC op Coudewater en heeft het de gemeente en GGZ Oost Brabant daarvan op de hoogte gesteld. Dit vanwege een dalende instroom en voldoende beschikbare opvangcapaciteit.

De structuurvisie is hier te lezen.

Bron: RvB
Datum: 15 november 2016

Ga naar boven

Achtergrond-blauw