Menu

banner nieuws

Logo Personen Verward gedragWat gebeurt er achter de schermen? Sinds de conferentie Verward en dan…?  van medio september jl. is het aardig stil geweest in de informatievoorziening vanuit onze ketenaanpak. Achter de schermen is er echter volop doorgewerkt.

Via onze 2e nieuwsbrief krijgt u een indruk van de activiteiten die afgelopen periode zijn verricht en de huidige stand van zaken.

U treft deze nieuwe editie: zie bijlage met daarin o.m. ook aandacht voor:

- krachtenbundeling rondom diverse subsidieverzoeken en

- een terugblik op de themabijeenkomst van de Veiligheidsregio Oost-Brabant op 25 november jl. waar burgemeesters en wethouders zich lieten bijpraten door bestuurders, professionals én een ervaringsdeskundige.

Medio februari 2017 verwachten we u te informeren over de volgende stappen op weg naar een sluitende aanpak van veiligheid en zorg rondom personen met verward gedrag in onze regio.

 Bron: Stuurgroep Ketenaanpak personen met verward gedrag in Oost-Brabant, Vivianne Viguurs

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw