Menu

banner nieuws

Het innovatienetwerk Gideonsbende organiseerde deze Hackathon in Boekel op 9 en 10 december jl. Twee teams van software- en websiteontwikkelaars gingen belangeloos aan de slag om ICT-gerelateerde producten te ontwikkelen die de zorg voor onze cliënten verbeteren.

Webapplicatie Persoonsbeeld

Esmay Haacke en Inge verhagen – van het specialistisch zorgcircuit LVB-P (lichte verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening) - zijn erg verrast door het resultaat dat de hackers in twee dagen opleverden. “Zij snapten de essentie waar we heen wilden. Een mooie basis is gelegd, we gaan nu samen aan de slag met de doorontwikkeling.”

In de webapplicatie is het persoonsbeeld van de cliënt visueel weergegeven, als blaadjes van een bloem. Naast de psychiatrie en zorgverlening zijn talenten en wensen van de cliënt te zien. “Door verder te kijken dan iemands ziekte en beperkingen wordt het complete persoonsbeeld de basis voor de behandeling.” Deze innovatie kan voor veel zorgonderdelen van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld FACT-teams en crisisafdelingen.

IMG 20161210 WA0010Participatie app

Met de participatie app kan de mening gepeild worden van cliënten, naasten en medewerkers over bepaalde thema’s. Daarnaast geeft deze app cliënten, familie en medewerkers de mogelijkheid om op eigen initiatief een reactie of verbetervoorstel aan GGZ Oost Brabant te sturen.

Via de app op de smartphone kan één vraag of een klein aantal vragen worden voorgelegd, aan een beperkte of aan een grote groep mensen, al naar gelang het onderwerp. De app gaat ondersteunend werken aan het participatieproces dat GGZ Oost Brabant een aantal jaren geleden in gang heeft gezet om cliënten, familie en naasten en medewerkers intensief te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Dat is toen ZOEMEN genoemd, een afkorting van Zorg, Ondersteuning, Ervaringsdeskundigheid, Medezeggenschap en Netwerkpartners. De app heeft dan ook de toepasselijke titel ‘Zoemer’ meegekregen.

Innovatieve ideeën

De Gideonsbende is er om innovatie binnen GGZ Oost Brabant een boost te geven en is sinds 2014 actief. De ambitie is om een netwerk van innovatieve medewerkers op te bouwen die met elkaar werken aan innovatieve ideeën, van elkaar leren en elkaar inspireren. Het streven is dat het netwerk zich als een olievlek verspreidt en steeds meer medewerkers aan zich weet te binden.

In 2015 organiseerde de Gideonsbende de 1e succesvolle Hackathon, die de suïcidepreventie app opleverde, vrij beschikbaar via de Apple Store en Play Store. Deze app is inmiddels meer dan 4.000 keer gedownload.

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw