Menu

banner nieuws

Op 3 februari 2017 sluit Sanne Rasing haar promotietraject aan de Radboud Universiteit af met de verdediging van haar proefschrift ‘Depression and anxiety in adolescents. Parental risk factors, development of symptoms, and effects of prevention’. Het onderzoek werd uitgevoerd in een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant en de academische werkplaats voor jeugd Inside-Out.  

Depressie en angststoornissen komen veel voor bij adolescenten. Met name meiden met al meer dan gemiddelde angst- en depressieklachten én van wie ouders ook psychische klachten hebben, lopen een groot risico om een stoornis te ontwikkelen. Sanne Rasing vond dat als adolescenten psychische problemen bij één van de ouders waarnemen, dit een voorspeller was voor symptomen van angst en depressie bij henzelf. Deze klachten zijn erger als adolescenten psychische problemen bij beide ouders opmerken. Daarnaast bleken emotionele steun en respect voor autonomie door ouders een rol te spelen bij het ontwikkelen van depressie en angstsymptomen.  

Preventieprogramma’s
Verder onderzocht Sanne Rasing of het aanbieden van preventieprogramma’s leidt tot het verminderen van klachten en het risico op het ontwikkelen van een stoornis. Programma’s gericht op depressie bleken een klein effect hebben, dat na twaalf maanden verdwijnt. Angstprogramma’s laten juist een klein effect zien na twaalf maanden. Tenslotte werd er een onderzoek uitgevoerd onder 142 adolescente meiden met een hoog risico (psychische problemen bij beide ouders en zelf meer dan gemiddelde angst- en depressieklachten), naar de effectiviteit van het nieuw ontwikkelde preventieprogramma ‘Een Sprong Vooruit’. Dit programma bleek geen effect te hebben op het verminderen van depressie en angstsymptomen en het risico op depressie of angst.

Kijk op de wetenschapsagenda van de Radboud Universiteit voor meer details over de verdediging.

Meer over het proefschrift staat in de Radboud Repository.Knipsel

Bron: Opleidingen en Onderzoek
Datum: 2 februari 2017

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw