Menu

banner nieuws

In afwachting van de reactie op onze subsidie-aanvraag bij ZonMw, is het project afgelopen twee maanden doorgegaan met de voorbereidingen van fase 2: de implementatie van een sluitende aanpak voor zorg aan en ondersteuning van mensen met verward gedrag en hun omgeving. En dat is zinvol geweest en bespaart nu tijd, want onze aanvraag is gehonoreerd!

Dit betekent dat we op volle kracht vooruit kunnen met ons project en de twee werkgroepen ‘Preventieve en persoonsgerichte aanpak’ en ‘Triage, vervoer en acute opvang’.

Vers van de pers is de benoeming van onze projectmanager Jeroen Koffijberg. In deze 3e editie van onze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor en leest u meer over de huidige stand van zaken..

Bron: projectgroep Sluitende ketenaanpak in Oost-Brabant rond personen met verward gedrag en hun omgeving
Datum: 9 maart 2017

Ga naar boven

Achtergrond-blauw