Menu

banner nieuws

Projectleider Rian van den Bogaart gaf een radio-interview bij Omroep Brabant over suïcidepreventie, het STORM-project (over preventie van depressie en suïcide bij jongeren) en de landelijke publiekscampagne De vraag van je leven.

http://www.omroepbrabant.nl/?epg/18467882/Wakker!+.aspx (bij circa 20 minuten)

Bron: Communicatie
Datum: 22 mei 2017

Ga naar boven

Achtergrond-blauw