Menu

banner nieuws

boerderijreekDe Raad van Bestuur heeft het besluit genomen te stoppen met de herhuisvesting op de huidige locatie van de WWA De Boerderij in Reek. Voortzetting van deze plannen -zoals geformuleerd in maart 2018- is vanwege omgevingsbezwaren, bestemmingsplanprocedures en om financiële redenen niet haalbaar.

Concreet houdt dit in dat GGZ Oost Brabant naar verwachting binnen drie tot vier jaar het zorgaanbod van WWA De Boerderij en andere woonvoorzieningen in Reek zal verplaatsen naar een andere locatie.

Verkenning naar Huize Padua
Op dit moment vinden er verkenningen plaats voor verdere landgoedontwikkelingen op zorgpark Huize Padua in Boekel. Daarbij wordt de optie onderzocht of het totale zorgaanbod op het gebied van Autisme van GGZ Oost Brabant kan worden verplaatst naar/ondergebracht in het nieuwe lange termijn huisvestingsperspectief dat momenteel wordt ontwikkeld. In die ontwikkeling wordt getracht een zorgaanbod te realiseren voor cliënten conform de gewenste en reeds besproken huisvestingsplannen voor de Reek.

Zorg blijft ongewijzigd bestaan in Reek totdat alternatief voor handen is
Voor de komende jaren zal de huidige zorg in Reek en op de WWA Emma in Rosmalen ongewijzigd blijven bestaan en worden voortgezet. Samen met cliënten, hun familie en naasten gaan we ons ten uiterste inspannen om te komen tot een toekomstgericht, passend alternatief binnen de zorglocatie in Boekel van GGZ Oost Brabant. Daar waar dit alternatief voor de cliënt niet passend is, kijken we vanuit keuzevrijheid samen naar andere mogelijkheden. GGZ Oost Brabant zal een cliënt in dat geval actief ondersteunen en faciliteren om het voor hem/haar passende zorgaanbod te vinden.

Mediavragen
Vragen vanuit media kunnen worden gesteld aan Vivianne Viguurs, manager communicatie, T 06 - 10 55 11 30.

Datum: 24 mei 2019

Ga naar boven

Achtergrond-blauw