Menu

banner nieuws

Collega Kim van Ettekhoven publiceerde - vanuit de onderzoekslijn Depressie Expertisecentrum Jeugd - onlangs een artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

GGZ Kim van KettekovenKim onderzocht samen met een groep onderzoekers of er bij jongeren met milde depressieve klachten vanuit een bepaalde manier van omgaan met emoties (respons stijl) depressieve klachten kunnen worden voorspeld en andersom. Uit deze studie bleek dat depressieve klachten alleen voorspellend zijn voor het gebruik van een bepaalde respons stijl, maar dat respons stijl niet als een belangrijk mechanisme voor het ontwikkelen of in stand houden van depressieve klachten wordt gezien. Gedragsmatige interventies lijken dus mogelijk meer essentieel te zijn in de behandeling van deze klachten dan enkel richten op copingvaardigheden.

Bron: Kim van Ettekhoven

Ga naar boven

Achtergrond-blauw