Menu

banner nieuws

Op 28 januari 2021 vond op het ministerie van VWS de formele (online) lancering van de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 plaats. Meer dan 45 organisaties, waaronder GGZ Oost Brabant, hebben inmiddels deze agenda ondertekend. Met de ondertekening willen de organisaties formeel bevestigen dat zij zorgvuldig en intensief samenwerken in de zorg rondom mensen met suïcidale gedachten en gedrag.

Suïcidepreventie verdient ieders aandacht en inzet

Uit het Landelijke Agenda Suïcidepreventie blijkt dat er gemiddeld in Nederland vijf mensen per dag overlijden aan zelfdoding. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp. Ook blijkt uit de agenda dat de coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen hiervan de komende jaren nog meer reden tot zorg bieden. Net als eerdere economische crisissen leidt de pandemie naar verwachting tot meer suïcides, omdat mensen in hun wanhoop, angst of depressie geen andere uitweg zien.

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw