Menu

banner nieuws

Soms passen de problemen van mensen niet in één vakje: een probleem komt immers zelden alleen. Al vele jaren wordt er in onze regio over de verschillende sectoren samengewerkt om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychiatrische problematiek te ondersteunen. De hechte samenwerking tussen ORO en GGZ Oost Brabant is daar een goed voorbeeld van. Het doel: door middel van integrale samenwerking ervoor zorgen dat mensen met deze complexe problematiek niet tussen wal en schip belanden.

“Een adequate afstemming, uitwisseling van expertise en een goede synergie. Dat is heel belangrijk als je deze groep mensen wilt ondersteunen en behandelen.” Dat zegt psychiater Margriet Laar, programmaleider binnen het Hoog Specialistisch Centrum LVB-Psychiatrie van GGZ Oost Brabant. Vanuit die functie is ze een belangrijke ketenpartner voor ORO.

OROComplexer en intensiever

De zorgvraag wordt steeds complexer en intensiever. Een passend aanbod is daarom nóg belangrijker. Volgens Marcita Betorina, manager B&E, is steeds meer sprake van een integrale samenwerking. “We zijn bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijk portfolio aan behandelinterventies, zodat zorg steeds beter op de juiste plek en dichtbij de cliënt geboden kan worden. Ook hebben we de ambitie uitgesproken om de netwerkzorg rond cliënten met autisme en LVB+ gezamenlijk vorm te geven. Zorg op de juiste plek, doelmatig en met een waardevermeerdering voor de cliënt. Dat is het doel.”
Margriet Laar is enthousiast over de steeds hechter wordende samenwerking. “Het is belangrijk dat je van elkaar leert”, zegt ze. “Hoe doen jullie dat? Welke specifieke kennis heb je van ons nodig? Hoe zorgen we er samen voor dat deze cliënt de best mogelijke ondersteuning krijgt?” Regelmatig overleggen behandelaren van de twee organisaties om onderling kennis uit te wisselen en die kennis te vergroten.

Samenwerking

De samenwerking tussen de afdeling B&E van ORO en GGZ Oost Brabant is volgens Margriet Laar een mooi voorbeeld van hoe de zorg sectoroverschrijdend kan werken. “Een deel van de opleiding tot GZ-psycholoog wordt bij ORO ingevuld zodat aanstaande psychologen ook in de opleiding al een ruimer blikveld meekrijgen. Door over en weer medewerkers bij elkaar te detacheren, wordt de onderlinge kennisoverdracht gestimuleerd.” Marcita Betorina is het daarmee eens. “Je houdt je bezig met een cliëntenpopulatie die beide aspecten van zorg nodig heeft. Het is dus logisch dat we elkaar hierin opzoeken. Dat we samen opleiden bijvoorbeeld, samen expertise ontwikkelen en samen ook producten realiseren die een goede en doelmatige zorg bevorderen.” Margriet Laar: “Het is mooi om te zien dat je vanuit twee sectoren een eigen inbreng hebt, eigen specialismen, die gezamenlijk leiden tot een goed en volwaardig zorgaanbod. Zo levert samenwerking ook échte meerwaarde.”

Bron: ORO / communicatie

© 2014 GGZ Oost Brabant | PrivacyDisclaimer |   Toegankelijkheidsverklaring  ISO9001 ISO9001 NEN

Ga naar boven

Achtergrond-blauw