Menu

banner nieuws

Good practice IPS VGZ GGZ Oost Brabant YuliusGGZ Oost Brabant is samen met Yulius bestempeld als Good practice van VGZ. Als ambassadeurs van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) dienen we als voorbeeld voor andere instellingen in Nederland. 

Veel cliënten in de specialistische ggz hebben de wens te herstellen. Een deel van deze herstelwens bestaat vaak mede uit het verkrijgen of behouden van betaald werk of oplei­ding. Betaald werk brengt veel positieve bijkomstigheden met zich mee zoals structuur, sociale contacten en financiële onafhankelijkheid. Kortom: actief (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Helaas is het juist voor deze groep niet eenvoudig om dit zelf te organiseren.

Vanuit GGZ Oost Brabant begeleiden wij onze cliënten bij (het vinden en behouden van) betaald werk en/of opleiding met de IPS-methodiek. Dit heeft effect op zowel de psychische gezondheid als de maat­schappelijke participatie van cliënten. Bovendien dalen behandelkos­ten én de gemiddelde uitkeringskosten per cliënt.

Meer weten over IPS?

Klik hier voor de infographic

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor meer informatie over onze trajectbegeleiding

Ga naar boven

Achtergrond-blauw