Menu

banner nieuws

Digitale PoliInmiddels is dit team uitgegroeid tot een multidisciplinair SGGZ-team met: arbeidsrehabilitatie, ervaringsdeskundige, psychiater, KP, psychotherapeut, GZ-psychologen, psychologen, verpleegkundige en een secretariaat. Behandelaren van GGZ Oost Brabant en externe verwijzers in de regio weten de Digitale poli steeds beter te vinden. Momenteel ontvangen 133 cliënten 100% online zorg vanuit de Digitale poli. Dit zijn met name cliënten met een hoofddiagnose ADS, PTSS of persoonlijkheidsproblematiek en veelal comorbide stoornissen, zoals verslaving, ADHD en ASS.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de Digitale poli is herstelgerichte zorg die zich focust op alle domeinen van herstel: persoonlijk herstel, symptomatisch herstel en sociaal maatschappelijk herstel. Dit doen we door  een combinatie van zorg aan te bieden, bestaande uit hoog frequente behandelingen op basis van evidence based kennis en transdiagnostische benadering. Van meet af aan faciliteren we eigen regie en autonomie door eHealth, ervaringsdeskundigheid, zelfhulp en arbeidsrehabilitatie. Dit alles doen we 100% digitaal en met een  snelle toeleiding naar zorg.

Ervaringen van het eerste jaar
De behandelervaringen zijn bij het overgrote deel van de cliënten erg goed. We starten met een intake door een ervaringsdeskundige en een-GZ psycholoog. De behandelingen zijn intensief van aard, waar mogelijk combineren we gesprekken met begeleid  werken in eHealth protocollen. We merken dat we hierdoor intensiever en korter behandelen. Daarnaast werken we veel samen met het maatschappelijke domein en wordt waar nodig woonbegeleiding ingeschakeld voor langdurende begeleidingsvraagstukken, hierdoor kunnen we de SGGZ-behandeling vaak eerder afronden. Ondanks dat we niet alle cliënten kunnen helpen (denk aan mensen met actieve psychoses, bipolaire stoornis of acute suïcidaliteit) zijn we erg tevreden over de zorg die bieden, met soms verrassend mooie en snelle resultaten.

Wat gaan we nu doen?
Het komende jaar richt het team van de Digitale poli zich op de verdere verbetering van werkprocessen en op nieuwe innovaties zoals online diagnostiek, online groepen en data onderbouwde zorg. Verder lopen er twee wetenschappelijke onderzoeken: naar de online groepsschema therapie, samen met Bram van den Boom en de Isleep studie, een behandelstudie naar de effecten van behandelen van slaapstoornis bij depressieve stoornissen.

Meer informatie?
Kijk op de webpagina  
Lees de vernieuwde flyer

Ga naar boven

Achtergrond-blauw