Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant en Herlaarhof bundelen diensten en expertise voor jeugdigen 

Afgelopen week werd onder brede (digitale) belangstelling van ketenpartners en collega’s in de zorg de HIC-Adolescenten op Zorgprak Voorburg in Vught officieel geopend. Met deze HIC-A, die vanaf medio april in gebruik is voor 16 tot en met 23 jarigen, is één uniek aansluitend acuut zorgaanbod ontstaan. De zorggroep Kind en Jeugd van GGZ Oost Brabant werkt hier qua expertise en diensten nauw samen met Herlaarhof. Het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Reinier van Arkel was al op het park gevestigd met een HIC voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar. Bestuurder Anne-Marie Schram van GGZ Oost Brabant sprak tijdens de opening haar waardering uit: “Ik ben uitermate trots dat we dit unicum, de eerste HIC-adolescenten van Nederland hebben gerealiseerd. Samen gaan we deze uitdagende en leuke doelgroep de beste zorg en behandeling bieden.”  

Knipsel

Ongeveer zeventig genodigden bezochten de digitale opening en waren getuigen van de symbolische openingshandeling onder leiding van bestuurders Anne-Marie Schram van GGZ Oost Brabant en Tom van Mierlo van Reinier van Arkel. Zij onthulden gezamenlijk de banner die symbool staat voor de onderlinge samenwerking. Tom van Mierlo, die tevens één van de grondleggers van de HIC-methodiek is, bedankte alle medewerkers voor hun inzet: “Mijn waardering voor jullie inzet. Ik ben er trots op dat we de eerste HIC-A in Nederland hebben. Afgelopen tijd hebben we met elkaar laten zien dat we - vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede zorg -  dit kunnen.” 

Leven beter maken

Wethouder Joost Hendriks (lid van de stuurgroep STORM) was namens de gemeente Cuijk aanwezig en wenste alle medewerkers veel succes en plezier. “Ik zie hier gemotiveerde, bevlogen mensen  die elke dag naar eer en geweten het leven van jeugdigen een stukje beter proberen te maken. Dat neem ik mee uit deze bijeenkomst en dat is wat ik mijn collega’s in de regio ga vertellen.” De wethouder benadrukte hoe belangrijk het is dit soort successen te markeren: “Alleen dan komen we samen een stap verder.”

Tijdens de digitale opening werden bezoekers door middel van presentaties en een virtuele rondleiding over de afdeling meegenomen in de HIC(-methodiek).  Psychiater Daniël van Dijk en GZ-psycholoog Ellen van Lieverloo vertelden over de behandelvisie van de HIC-A en GZ-psycholoog Miriam van Seters ging in op het belang van het kwaliteitsdenken,  juist bij een zorginnovatie als de HIC-A: “Het team is enthousiast aan de slag gegaan en ontwikkelt zich iedere dag verder. De eerste opnames op de HIC-A wijzen uit dat cliënten, ouders en verwijzers de bejegening en de locatie waarderen.”  

Aansluitend zorgaanbod

Aan dit unieke zorgaanbod is een gedegen voorbereidingstraject vooraf gegaan met veel inzet van professionals van beide organisaties. De HIC omvat een (al bestaande) afdeling voor jeugdigen (7 bedden) onder verantwoordelijkheid van Herlaarhof én een nieuwe afdeling voor adolescenten (8 bedden) onder verantwoordelijkheid van GGZ Oost Brabant.

Meer weten over de HIC-A?

https://www.ggzoostbrabant.nl/adolescentenkliniekBron: communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw