Menu

banner nieuws

Consultatie 2Een consult bij de psychiater, gewoon in de huisartsenpraktijk. Cheraar Baars, zorgmanager bij GGZ Oost-Brabant, noemt het een vorm van netwerkpsychiatrie. Met als gevolg dat de juiste zorg op de juiste plek belandt. Geen onbekende termen in de (geestelijke) gezondheidszorg, maar het in de praktijk brengen blijkt niet altijd eenvoudig. “Neem de hobbel,” roepen Mijke Verhagen en Sabine van den Heuvel, respectievelijk huisarts en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) bij Huisartsenpraktijk Gennep. “Het biedt grote voordelen voor de patiënt en voor jezelf.”

Anderhalvelijns consult

Doordat de psychiater -laten we hem Frank noemen- regelmatig praktijk houdt in de huisartsenpraktijk, is de drempel veel lager. Voor de patiënt en voor de huisarts. Mijke: “Frank biedt een anderhalvelijns consult. Hij ziet nu patiënten die ik meestal nog niet naar de GGZ zou verwijzen. Met als pluspunt dat we ‘vooraan’ zitten. Hoe eerder je de stap kunt zetten, hoe beter het resultaat. Je kunt beter vooraan de depressie de behandeling starten, dan verderop wanneer de problemen al veel groter zijn.” Sabine ondersteunt in de praktijk als het gaat om geestelijke gezondheid en kan met hulp van Frank gerichter verwijzen. “We kunnen beter het probleem duiden waardoor de patiënt eerder op de juiste plek terecht komt. Bovendien is mijn netwerk en kennis van de sociale kaart vergroot. Frank leert mij de weg, voor zover ik deze nog niet wist.” Onderschat daarnaast het gevoel van patiënten niet, zo ervaart Sabine. Veel patiënten ervaren verwijzing naar de GGZ -onterecht- als een stempel. Consultatie in de huisartsenpraktijk verlaagt de drempel.

Consultatie in de praktijk maakt een einde aan de ‘black box’ die de GGZ soms is. “Als huisarts verwees je iemand en moest je maar zien wat ervan terecht kwam,” stelt Cheraar. “Gelukkig is dat al veranderd en is er steeds meer focus op deelnemen aan de samenleving. Maar nu kun je veel gerichter verwijzen. Voorheen heerste er nog wel eens frustratie onder huisartsen die niet naar goede adres verwijzen en de patiënt weer ‘terug kregen’. Naast frustratie en vertraging leidt dat ook tot meer kosten. Door consultatie in de praktijk besparen we kosten. Ook voor de patiënt trouwens, want een consult bij de huisarts gaat niet ten laste van het eigen risico.”

Verrijking van het vak

Cheraar vertelt dat er bovendien een tekort is aan psychiaters. Dit blijkt één van de drempels te zijn om dit breder in te zetten. Vind maar eens iemand die dit wil doen. Cheraar: “Terwijl je er als psychiater ook voordeel uit haalt. Je ziet waar een huisarts dagelijks mee bezig is. Als je lang in de GGZ rondloopt, mis je wel eens wat er ‘buiten’ gebeurt. Je krijgt zo veel meer begrip en bewustzijn over en weer.” Ook Mijke en Sabine vertellen op hun beurt dat deze vorm van consultatie leerzaam is en hun vak verrijkt. Mijke: “Ook buiten de tweemaandelijkse consulten om hebben we regelmatig contact. Ik bel Frank bijvoorbeeld wel eens om handvatten te krijgen. Dit kan een inhoudelijke vraag zijn, maar kan ook gaan over hoe ik de patiënt of zijn problematiek het beste kan benaderen. Zo’n directe lijn is erg prettig.” Voor Sabine is het contact met Frank een soort van intervisie. Waardevol, zeker bij haar functie die best solistisch is.

Wat houdt praktijken tegen, los van de beschikbaarheid van psychiaters? Volgens Mijke speelt ruimte een rol. “Je krijgt er letterlijk en figuurlijk iemand bij. Maar ik zie dat juist als uitbreiding van het team. Een waardevolle aanvulling.” Behandeling van een patiënt wordt meer teamwork, zo ervaart Sabine. “En daar wordt iedereen beter van.”

Ga naar boven

Achtergrond-blauw