Menu

banner nieuws

 

logo ZPMHet Zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de GGZ wordt betaald. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog (consulten) of een verblijf een van aantal dagen en nachten in een kliniek (verblijfsdagen).

In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen van de behandeling 'zorgprestaties'. Deze zorgprestaties hebben een door de overheid bepaalde vaste prijs en staan op de rekening die de GGZ aan de zorgverzekeraar stuurt.

Meer inzicht in de kosten

Een van de doelstellingen van het Zorgprestatiemodel is het voor de cliënt duidelijker maken voor welke zorg wordt betaald. Op de factuur van de zorgverzekeraar staat namelijk precies welke onderdelen van de behandeling in rekening zijn gebracht, bijvoorbeeld welke consulten de cliënt heeft gehad en hoe lang deze hebben geduurd.

De cliënt hoeft niets te doen

De zorgverlener schrijft alle activiteiten van de behandeling op volgens de afspraken van het Zorgprestatiemodel. Hij stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar de cliënt of de zorgverzekeraar. Hiervoor hoeft de cliënt niets te doen.  

Als de rekening zoals gebruikelijk naar de verzekeraar is gestuurd, zal deze het eigen risico in rekening gaan brengen.

Eigen risico bij het Zorgprestatiemodel

Lees meer over het Zorgprestatiemodel

Ga naar boven

Achtergrond-blauw