foto werkbezoek Dimence Deventer 9juniOnze collega’s die participeren binnen de projectgroep Excellente zorg en hun projectbuddy’s (betrokken collega’s)toerden door het land afgelopen maand. Zij leverden eerst een geslaagde bijdrage aan het VAR symposium en vervolgens bezochten zij GGZ Dimence Deventer. Een geslaagd, leerzaam en inspirerend werkbezoek waarbij kennisdeling over de invulling van excellente zorg centraal stond.

“Wij hopen dat iedereen binnen GGZ Oost Brabant net zo geïnspireerd raakt als ons over de implementatie van Excellente zorg, want cliënten en begeleiding zullen merken dat het streven naar Excellente zorg loont.”

Ook binnen Dimence werd een projectgroep samengesteld voor de pilot Excellente zorg die draaide van 2012 tot 2014. Inmiddels is het project vergevorderd en in de derde fase beland. Door het delen van kennis en ervaringen uit Deventer, trekken onze collega’s de volgende belangrijke conclusies:

Excellente Zorg begint met een excellente werkomgeving! De kwaliteit van zorg stijgt wanneer zorgverleners de gelegenheid krijgen om hun werk optimaal uit te voeren. Met het project Excellente Zorg (EZ) daagt GGZ Oost Brabant haar zorgverleners uit om hun mening te geven over hun werkomgeving, een (pro)actieve bijdrage te leveren en hun professionele deskundigheid actief in te zetten en te blijven ontwikkelen. De betrokken teams van de pilot op locatie Coudewater zijn momenteel bezig met concrete verbetertrajecten, bijvoorbeeld de aanpak van te solistisch werken of het formuleren van een gezamenlijke teamvisie en werkprotocol.

Bron: Carla Peters, Lid van projectgroep Excellente Zorg Coudewater