Menu

banner nieuws

 

ADHD-poli volwassenen en de LOK-poli (Lichamelijk Onbegrepen Klachten) ondergebracht bij Indigo Brabant

Veranderingen in de zorg vragen om een andere organisatie van de GGZ. Sinds 2015 richten wij ons daarom als specialistische GGZ-organisatie op de (medisch) specialistische behandeling en begeleiding van cliënten met ernstig psychiatrische en/of meervoudig complexe aandoeningen.
Het huidige aanbod ADHD en LOK valt sinds 2015 onder de basis GGZ. M.i.v. 1 september a.s. hebben wij daarom de ADHD-poli volwassenen en de LOK-poli (Lichamelijk Onbegrepen Klachten) ondergebracht bij Indigo Brabant. Dit geldt dus niet voor de Kind en Jeugd GGZ.

Indigo Brabant is een organisatie die psychische zorg biedt op het gebied van preventie, POH’s en basis GGZ. De organisatie heeft diverse locaties in de regio Oost-Brabant.

Welke rol gaat Indigo vervullen?

Intake, diagnostiek en behandeling van cliënten met (een vermoeden van ) ADHD en van cliënten met lichamelijke onbegrepen klachten vinden vanaf nu al plaats bij Indigo Brabant.

Blijkt dat een cliënt specialistische zorg nodig heeft, die een multidisciplinaire aanpak vereist met A(D)HD als comorbiditeit, dan wordt de cliënt na verwijzing van de huisarts aangemeld bij GGZ Oost Brabant. Bij GGZ Oost Brabant krijgen cliënten dan specialistische behandeling vanuit de zorgprogramma’s Trauma gerelateerde stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen of Angst- en Stemmingsstoornissen. De expertise van AD(H)D problematiek is en blijft expliciet aanwezig binnen GGZ Oost Brabant en zal waar nodig in de behandeling worden meegenomen.

Specialistische zorg met specifieke behandeling LOK behoort niet meer tot ons aanbod en zullen ook wij doorverwijzen naar in LOK-behandeling gespecialiseerd organisaties.

Wat betekent deze wijziging voor cliënten?

Concreet betekent bovenstaande wijziging het volgende:

Onze behandelaren bespreken lopende aanmeldingen m.b.t. LOK en/of AD(H)D met cliënten en hun huisarts. Nieuwe cliënten worden per 1 september doorverwezen naar Indigo Brabant. Met de cliënten die al in zorg zijn bij ons, kijken we samen hoe het traject een vervolg gaat krijgen.
In overleg met huisarts, de cliënt en Indigo kiezen we ook hier de zorg die het beste bij de cliënt past.

Meer informatie over indigo is te vinden op www.indigo.nl/brabant

Bron: GGZ Oost Brabant, Regio Helmond

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw