Menu

banner nieuws

wegwijzerVanaf 1 september 2015 is de vernieuwde regeling ‘Aanvullende medische zorg’ van kracht binnen GGZ Oost Brabant. Het is van belang dat cliënten bewust bedenken wie de kosten van hun aanvullende medische zorg betaalt: de cliënt, GGZ Oost Brabant of iemand anders? De zorgindicatie van de cliënt is hierbij leidend en een goede (aanvullende) zorgverzekering is erg raadzaam.

Vuistregel met betrekking tot kosten aanvullende medische zorg
Over het algemeen geldt dat uw zorgindicatie leidend is. - De aanvullende medische kosten van cliënten met een ZZP-B indicatie (opname/verblijf mét behandeling) worden veelal betaald door de zorginstelling (GGZ Oost Brabant) doordat deze vergoed worden door het zorgkantoor vanuit de WLZ. - Anderzijds worden de aanvullende medische kosten van cliënten met een ZZP-C indicatie (alleen verblijf zonder behandeling) veelal vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de afgesloten (aanvullende) zorgverzekering (ZVW) van een cliënt. In sommige gevallen kan de cliënt terecht bij de gemeente in het kader van de WMO.

De belangrijkste informatie over de bekostiging van aanvullende medische zorgproducten en diensten staat in deze folder of de beknopte projectposter (opgesteld voor cliënten).

Informatiebijenkomsten in het najaar
Komend najaar organiseert de projectgroep Zorgaanspraken – Wie betaalt waarvoor informatiebijeenkomsten op diverse locaties voor cliënten, familie, naasten, medewerkers en andere betrokkenen. Tijdens de bijeenkomsten komt de laatste stand van zaken per deelproject aan bod. Specifiek is er aandacht voor de projecten Ontspanning, Begeleiding buiten de instelling en Aanvullende (medische) zorg. Dit is ook het moment waarop de brochure ‘Wie betaalt waarvoor’ wordt gepresenteerd en toegelicht.

Bron: Projectgroep Aanvullende medische zorg

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw